Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủSơ LượcHệ thống luyện và cấp bậc công pháp trong Con Đường Bá...

Hệ thống luyện và cấp bậc công pháp trong Con Đường Bá Chủ

Con Đường Bá Chủ, là tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Akay Hau, có bối cảnh rộng lớn, có đầy đủ yếu tố tình cảm lâm ly bi đát, thăng trầm về cảm tình. Hiện tại vẫn đang ra chương, nhân vật chính là Lạc Nam.

– Link nghe truyện: Con Đường Bá Chủ

Hệ thống tu tiên

 • Luyện khí: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Trúc cơ: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Kim đan: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Nguyên anh : Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Hóa thần: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Luyện hư kỳ: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Hợp thể kỳ: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Độ kiếp kỳ: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Chân Tiên: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Cực Tiên: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Ất Tiên: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Ngọc Tiên: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn.
 • Tiên Vương: → Vương Giả → Đại Vương → Địa Vương → Thiên Vương.
 • Tiên Tôn: → Tôn Giả → Đại Tôn → Địa Tôn → Thiên Tôn.
 • Tiên Đế: → Đế Giả → Đại Đế → Địa Đế → Thiên Đế.

Hệ thống thể tu.

 • Nhất Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Nhị Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Tam Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Tứ Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Ngũ Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Lục Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Thất Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Bát Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Cửu Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Thập Chuyển Thể Tu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Ất Thể: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Ngọc Thể: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Thể Vương: → Sơ Kỳ → Đại Thể Vương → Địa Thể Vương → Thiên Thể Vương
 • Thể Tôn: → Sơ Kỳ → Đại Thể Tôn → Địa Thể Tôn → Thiên Thể Tôn
 • Thể Đế: → Sơ Kỳ → Đại Thể Đế → Địa Thể Đế → Thiên Thể Đế

Đẳng cấp yêu thú

 • Nhất Giai: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Nhị Giai: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Tam Giai: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Tứ Giai: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Ngũ Giai: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Lục Giai: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Thất Giai: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Bát Giai: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Cửu Giai: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Thập Giai: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Ất Yêu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Ngọc Yêu: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Viên mãn
 • Yêu Vương: → Sơ Kỳ → Đại Yêu Vương → Địa Yêu Vương → Thiên Yêu Vương
 • Yêu Tôn: → Sơ Kỳ → Đại Yêu Tôn → Địa Yêu Tôn → Thiên Yêu Tôn
 • Yêu Đế: → Sơ Kỳ → Đại Yêu Đế → Địa Yêu Đế → Thiên Yêu Đế

Đẳng cấp công pháp, võ kỹ, pháp bảo

 • Hoàng Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm
 • Huyền Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm
 • Địa Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm
 • Thiên Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm
 • Linh Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm
 • Chân Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm
 • Cực Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm
 • Ất Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm
 • Ngọc Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm
 • Vương Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm
 • Tôn Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm
 • Đế Cấp: Hạ phẩm – Trung Phẩm – Thượng phẩm – Cực Phẩm (Đế Binh)
 • SIÊU VIỆT ĐẾ CẤP.

Được rồi, hôm nay chia sẻ Con Đường Bá Chủ đến đây kết thúc, đối với nội dung phía trên, mọi người có quan điểm thế nào? Hoan nghênh mọi người để lại bình luận, cùng tiểu biên thảo luận một phen!

Bài Liên Quan

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments