Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủSơ LượcSơ lược: Ngạo Thế Đan Thần - Tịch Tiểu Tặc

Sơ lược: Ngạo Thế Đan Thần – Tịch Tiểu Tặc

Ngạo Thế Đan Thần là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn được viết bởi tác giả Tịch Tiểu Tặc. Kể về về thiếu niên Thẩm Tường khi leo núi vô tình gặp được Thần Nữ và Ma Nữ. Đạt được truyền thừa vô thượng của các nàng. Từ đó bước lên con đường đỉnh cao võ đạo.

Thông tin

– Link nghe truyện: Ngạo Thế Đan Thần
– Tác giả: Tịch Tiểu Tặc
– Thể loại: Huyền Huyễn
– Tình trạng: Hoàn thành (3808 chương)

Giới thiệu

Năm nay, Trầm Tường mới mười sáu tuổi, nhưng thân hình của hắn đã cường tráng và cao lớn hơn so với bạn cùng lứa. Dường như tính trẻ con luôn hiện hữu trên khuôn mặt hắn, nhưng cặp mắt sâu thẳm của hắn thì trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi của mình. Đôi mắt ấy chứa đựng sự thâm trầm và sáng tạo, làm cho hắn trông khác biệt so với những người bạn đồng trang lứa.

Lúc này, Trầm Tường định đi hái thuốc dược. Mặc dù hắn là con trai trưởng của gia tộc Trầm, nhưng vì hắn không có linh mạch, không thể trở thành một võ giả xuất sắc. Do đó, từ khi còn nhỏ, hắn đã miệt mài rèn luyện thân thể của mình, thường xuyên ra ngoài thực hiện các bài tập bí mật và thậm chí tham gia vào các cuộc đấu đối kháng với Hổ thú. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn đã trải qua vài lần nguy hiểm đến tính mạng, tâm tình và ý chí của hắn đều vượt xa so với đồng trang lứa.

– Vợ(đã): Tiết Tiên Tiên, Hoa Hương Nguyệt, Liễu Mộng Nhi, Đông Phương Hinh Nguyệt, Lữ Kỳ Liên (Hoa Đế), Ngô Thiên Thiên, Long Tuyết Di, Phùng Vũ Khiết, Tô Mị Dao, Hứa Du Tình, Bạch Tử Thiến, Lữ Thấm Liên (Yêu Hậu), Tuyết Oánh (Phượng Hoàng), Mục Thiến Hương, Lãnh U Lan, Trầm Linh Linh, Đông Phương Tĩnh, Cơ Mỹ Tiên, Bạch U U.

– Vợ(chưa): Long Tuệ San, Đỗ Yên Dao, Tạ Xảo Nhan, Tiểu Lệ Chi, Vương Cẩn Thi, tiêu Bạch Phượng, Tiêu Ngọc Lan, Liên Phi, Cửu Hàm Nhu, Sở Hồng Tình, Dương Hương Âm, Hạ Bạch Linh, Đỗ Tiểu Linh, Giang Tư Cảnh, Giang Tư Mỹ, Tần Sương, Long Nguyệt, Tiểu Tương Lâm

– Hồng Nhan: Lam Lan, Yến Yên Nhiên, Mục Giai Lan, Diêu Thục Mỹ, Cơ Linh Nhi, Hồng Hà, Vân Châu, Bạch Tinh, Thủy Băng Nha, Tiêu Cẩn Nhi, Lâm Kỳ Kỳ, Lâm Tích Dung, Cơ Nguyệt Lam, Phong Vũ, Phượng Như Tuyết, Tôn Linh Tinh, Long Thu Mộc, Mộ Dung Hồng Liên, Bạch Tuyết Lam, Tương Nhi, Lâm Nhi, Bành Tuyền Phỉ – Tiểu Bạch Hồ, Yên Mị, Long Sương Như, Cảnh Vân Nhi, Hàn Hiểu Anh.

Cảnh giới

 • Phàm Giới: 1-Phàm Võ : T1-Luyện khí -> T2-Tôi thể -> T3-Vũ thể -> T4-Thông mạch -> T5-Chân khí -> T6-Thần thức -> T7-Chân cương -> T8-Thần lực -> T9-Chân hình -> T10-Đại Viên Mãn. 2-Chân Võ : Nhất Đoạn -> Cửu Đoạn 3-Cực Hạn : 3.1-Linh Vũ : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ 3.2-Hồn Vũ : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ 3.3-Bách Luyện : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ 4-Niết Bàn : Nhất Kiếp -> Cửu Kiếp
 • Thiên Giới: 5-Nhân Tiên : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ 6-Tiên Quân : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ 7-Tiên Vương : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ 8-Hóa Thánh : Nhất Chuyển -> Cửu Chuyển 9-Thánh Giả : 9.1-Thánh Tiên : 9.2-Thánh Quân : 9.3-Thánh Tôn : 9.5-Bán Thần :
 • Thần Giới: 10-Chân Thần : hạ vị – trung vị – thượng vị (1 thần cách) 11-Huyền Thần : hạ vị – trung vị – thượng vị (thần huyền lực) 12-Thiên Thần : hạ vị – trung vị – thượng vị (2 -> 9 thần cách) 13-Thái Thần : (10 -> 19 thần cách) 14-Thái Vương Thần : (20 -> 29 thần cách) 15-Thái Thánh Thần : (30 -> 39 thần cách) 16-Thần Quân : tam đẳng – nhị đẳng – nhất đẳng (40 -> 69 thần cách) 17-Thần Vương : tam đẳng – nhị đẳng – nhất đẳng (70 -> 99 thần cách) 18-Thần Đế : (100 thần cách 9 cốt cách )
 • Thiên Đạo Thần Giới: 19-Đạo Thể : Tầng 1 -> Tầng 10 20-Đạo Nguyên : Tầng 1 -> Tầng 10 21-Đạo Đan : Tầng 1 -> Tầng 10 22-Đạo Phách : Tầng 1 -> Tầng 10 23-Đạo Huyền : Tầng 1 -> Tầng 10 24-Đạo Sư : Tầng 1 -> Tầng 10 25-Đạo Tông : Tầng 1 -> Tầng 10 26-Đạo Kiếp : 27-Đạo Tôn : Tầng 1 -> Tầng 10 28-Đạo Thần : Tầng 1 -> Tầng 10
 • Vạn Đạo Kỳ Nguyên: -Giới Nội(Vạn Đạo bên dưới) : (Thần hoang -> Thiên cổ thái giới) 29-Thái Đạo : Tầng 1 -> Tầng 10 30-Thần Thiên : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ 31-Tam Huyền : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ 32-Lục Thần : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ 33-Thái Tôn : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ 34-Tôn Tổ : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ 35-Ngạo Thế : Huyền Giai -> Thánh Giai -> Thần Giai (mỗi giai : sơ thành – đại thành – đỉnh phong) -Giới Ngoại(Vạn đạo bên trên) : (Hồn Hà : tầng 1 -> tầng 6) 36-Ngạo Thế Cuồng : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong 37-Ngạo Thế Thánh : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong 38-Ngạo Thế Thần : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong 39-Ngạo Thế Truyền Thuyết : sơ kỳ – trung kỳ – hậu kỳ – đỉnh phong – thần nguyên khí – thần nguyên

Nhục thân:

 • Tiên Ma Chi Thể Cảnh: Nhất đoạn – Thập đoạn ( Hủy Diệt Kim Thân ) – Bát thập nhất đoạn ( Đại thành )
 • Thiên Thánh Chi Thể Cảnh: Sơ giai – Đại thành ( Kim Cốt )
 • Bạch Kim Cốt Cách Cảnh
 • Tử Kim Cốt Cách Cảnh
 • Thủy Tinh Cốt Cách Cảnh
 • Ngọc Cốt Cảnh ( Thánh Cốt Cảnh )
 • Chí Tôn Thần Cốt Cảnh
 • Đạo Thể Cảnh
 • Đạo Pháp Huyền Thể Cảnh
 • Đạo Thần Kim Thân Cảnh
 • Vạn Đạo Kim Thân Cảnh: Tiểu thành – Đại thành
 • Ngạo Thế Huyền Thể Cảnh: Tiểu thành – Đại thành
 • Ngạo Thế Thánh Thể Cảnh: Tiểu thành – Đại thành
 • Ngạo Thế Thần Thể Cảnh: Tiểu thành – Đại thành
 • Bất Diệt Chi Thể Cảnh

Thần đạo:

 • Thần Hồn Cảnh: Luyện Thần Cảnh: Anh nhi – Ấu nhi – Thành trường – Thuế biến – Thành thục – Hoàn mỹ [ Nhất tầng – Thập tầng ]. Xuất Thần Nhập Hóa Cảnh: Thần pháp chi lực – Hóa thần vi cương – Thần pháp vô biên
 • Đế Hồn Cảnh ( Hồn Nguyên Cảnh )
 • Pháp Tắc Chi Hồn Cảnh: Nhất trọng – Thập trọng
 • Đạo Thần Nguyên Hồn Cảnh
 • Đạo Thần Thiên Hồn Cảnh
 • Lục Pháp Tôn Hồn Cảnh
 • Ngạo Thế Chi Hồn Cảnh
 • Ngạo Thế Cuồng Hồn Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong
 • Ngạo Thế Thánh Hồn Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong
 • Ngạo Thế Thần Hồn Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong
 • Ngạo Thế Truyền Thuyết Chi Hồn Cảnh: Sơ kỳ – Trung kỳ – Hậu kỳ – Đỉnh phong.

Võ công:

 • Phàm Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa
 • Linh Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa
 • Huyền Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa
 • Địa Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa
 • Thiên Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa
 • Thánh Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa
 • Thần Cấp: Hạ thừa – Thượng thừa

Binh khí:

 • Phàm Khí: Nhất đoạn – Cửu đoạn
 • Linh Khí: Nhất đoạn – Cửu đoạn
 • Bảo Khí: Nhất đoạn – Cửu đoạn
 • Tiên Khí: Nhất đoạn – Cửu đoạn
 • Thánh Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Thần Khí: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Thái phẩm / Thái Thần Pháp Khí – Vương phẩm – Thiên phẩm – Thánh phẩm – Đế phẩm / Lục Đạo Thần Khí
 • Thiên Đạo Thần Khí ( Sáng Thế Thần Khí )
 • Ngạo Thế Thần Khí: Huyền phẩm – Thánh phẩm – Thần phẩm
 • Sáng Đạo Thần Khí
 • Truyền Thuyết Thần Khí

Đan dược / Dược tài:

 • Phàm Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Linh Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Huyền Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Địa Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Thiên Cấp: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Tiên Đan: Nhất phẩm – Cửu phẩm
 • Thánh Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Thần Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Thái phẩm – Vương phẩm – Thiên phẩm – Thánh phẩm – Đế phẩm
 • Thiên Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Vương Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Đế Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Thiên Đạo Thần Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Vương phẩm – Thiên phẩm – Thánh phẩm
 • Thái Tôn Thần Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Ngạo Thế Đan: Huyền giai – Thánh giai – Thần giai
 • Ngạo Thế Cuồng Đan: Sơ giai – Trung giai – Cao giai
 • Ngạo Thế Thánh Đan: Sơ giai – Trung giai – Cao giai
 • Ngạo Thế Thần Đan: Sơ giai – Trung giai – Cao giai
 • Sáng Đạo Thần Đan: Sơ giai – Trung giai – Cao giai
 • Truyền Thuyết Thần Đan: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

Đan sư:

 • Luyện Đan Sư: Nhất cấp – Cửu cấp
 • Đại Đan Sư: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Đan Tông: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Đan Vương: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Đan Tiên: Nhất phẩm – Cửu phẩm
 • Đan Thánh: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Đan Thần: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Thái phẩm – Vương phẩm – Thiên phẩm – Thánh phẩm – Đế phẩm
 • Phong Hào Đan Thần: Thiên phẩm – Vương phẩm – Đế phẩm
 • Thiên Đạo Đan Thần: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm – Vương phẩm – Thiên phẩm – Thánh phẩm
 • Thái Tôn Đan Thần: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm
 • Ngạo Thế Đan Thần: Huyền giai – Thánh giai – Thần giai
 • Ngạo Thế Cuồng Đan Sư: Sơ giai – Trung giai – Cao giai
 • Ngạo Thế Thánh Đan Sư: Sơ giai – Trung giai – Cao giai
 • Ngạo Thế Thần Đan Sư: Sơ giai – Trung giai – Cao giai
 • Sáng Đạo Đan Thần: Sơ giai – Trung giai – Cao giai
 • Truyền Thuyết Đan Thần: Sơ giai – Trung giai – Cao giai

Hỏa diễm:

 • Phổ Thông
 • Thiên Hỏa
 • Thánh Hỏa
 • Thần Hỏa

Chúc bạn nghe truyện vui vẻ!

Bài Liên Quan

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments