Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủSơ LượcHệ thống tu luyện trong Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn...

Hệ thống tu luyện trong Vĩnh Hằng Thánh Vương – Tuyết Mãn Cung Đao

Một thiếu niên nhân tộc có linh căn không trọn vẹn, được một nữ tử thần bí truyền thụ cho một bộ công pháp vô thượng, bắt đầu bước lên con đường tu hành.

Từ đó, một yêu nghiệt quật khởi ở Thiên Hoang, khiến Tiên Ma phải run rẩy, Chư Thánh phải cúi đầu.

– Link nghe truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương
– Review Vĩnh Hằng Thánh Vương

Tiểu Thiên Thế Giới:

1. Phàm Nhân
2. Hậu Thiên
3. Tiên Thiên
4. Ngưng Khí
5. Trúc Cơ
6. Kim Đan (Chân Nhân)
7. Nguyên Anh (Chân Quân)
8. Phản Hư (Đạo Nhân)
9. Pháp Tướng (Đạo Quân)
10. Hợp Thể (Đại Năng)
+ Bán Tổ
11. Đại Thừa (Tổ cảnh: Lão Tổ/ Lão Yêu)
12. Độ Kiếp (Lĩnh Ngộ Thần Thông –> Hoàng Giả – Hoàng Tiên/ Hoàng Ma/ Hoàng Nguyên)

Trung Thiên Thế Giới:

13. Huyền Nguyên (Tiểu Thần Thông)
14. Địa Nguyên (Đại Thần Thông)
15. Thiên Nguyên (Tuyệt Thế Thần Thông)
16. Chân Nhất (Vô Thượng Thần Thông –> Chân Tiên/ Chân Ma/ La Hán/ Chân Linh)
+ Quy Nhất
+ Thiên Nhân
+ Không Minh
+ Động Hư
17. Động Thiên – Vương Giả (Tiên Vương/ Ma Vương/ Thiên Vương)
+ Tiểu Động Thiên (Phổ thông)
+ Đại Động Thiên (Tuyệt thế)
+ Viên Mãn Động Thiên (Vô Thượng – Đỉnh cao Vương giả)
+ Đại Viên Mãn Động Thiên (Chuẩn Đế)
18. Thế Giới Cảnh – Đế Quân
+ Phổ thông
+ Tuyệt thế
+ Đỉnh cao

Đại Thiên Thế Giới:

19. Ngưng Đạo – Đại Đế (Tôn Giả)
+ Thế Giới Biến (Tôn Giả Nhất Biến)
+ Huyết Nhục Biến (Tôn Giả Nhị Biến)
+ Nguyên Thần Biến (Tôn Giả Tam Biến)
+ Vô Thượng Tôn Giả
20. Ngộ Đạo (Thiên Tôn)
+ Tiểu Thành (Thiên Tôn)
+ Đại Thành (Đại Thiên Tôn)
+ Viên Mãn (Chí Thiên Tôn)
+ Vô Thượng Thiên Tôn
21. Ngự Đạo (Đạo Tôn)
+ Tiểu Thành (Đại Tôn)
+ Đại Thành (Chí Tôn)
+ Vô Thượng Đạo Tôn
22. Hợp Đạo
+ Thánh Nhân
+ Đại Thánh
+ Thánh Vương

Võ Đạo:

1 Biến: Cửu Ngưu Nhị Hổ (Luyện Thể)
2 Biến: Ngũ Khí Triều Nguyên (Tạng Phủ)
3 Biến: Đồng Bì Thiết Cốt (Đao Thương Bất Nhập, Thủy Hỏa Bất Xâm)
4 Biến: Thân Súc [Co Duỗi] Như Ý (Thay Hình Đổi Dạng)
5 Biến: Huyết [Máu] Như Duyên Hống (Huyết Chì Thủy Ngân –> Huyết Như Hải Triều –> Huyết Mạch Dị Tượng)
6 Biến: Khí Huyết Kim Đan (Kim Đan Cảnh)
7 Biến: Đạp Đấu Bố Cương (Tăng Chiến Lực)
8 Biến: Kim Cương Bất Hoại (Tăng Phòng Thủ)
9 Biến: Long Tượng Chi Lực (Sức Mạnh Thần Long – Sức Mạnh Thần Tượng)
10 Biến: Võ Hồn
+ Sơ Kỳ (Nguyên Anh)
+ Trung Kỳ (Phản Hư)
+ Hậu Kỳ (Pháp Tướng)
+ Viên Mãn (Hợp Thể)
+ Đại Viên Mãn (Đại Thừa)
11 Biến: Mệnh Luân
+ 1 Luân (Độ Kiếp – Hoàng Giả)
+ 3 Luân (Đỉnh Huyền Nguyên)
+ 6 Luân (Đỉnh Địa Nguyên)
+ 9 Luân (Đỉnh Thiên Nguyên)
12 Biến: Chân Võ (Chân Nhất)
+ Sơ Kỳ (Quy Nhất)
+ Trung Kỳ (Thiên Nhân)
+ Hậu Kỳ (Không Minh)
+ Viên Mãn (Động Hư)
+ Đại Viên Mãn (Tiểu Động Thiên)
13 Biến: Võ Vực (tiểu cảnh giới là so sánh chiến lực với hệ thống tu luyện Tiên, Phật, Ma 3 Đạo – vd: Võ Vực sơ kỳ có chiến lực ngang Động Thiên Vương giả Đại Động Thiên, các cảnh giới từ Võ Hồn trở đi cũng vậy)
+ Sơ Kỳ (Đại Động Thiên)
+ Trung Kỳ (Viên Mãn Động Thiên)
+ Hậu Kỳ (Đại Viên Mãn Động Thiên)
+ Viên Mãn (Chuẩn Đế)
+ Đại Viên Mãn (Đế Quân)
+ Vạn Pháp Quy Nhất
+ Đại Đế
+ Ngưng Đạo
+ Ngộ Đạo
+ Ngự Đạo
+ Hợp Đạo

Bài Liên Quan

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments