Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủSơ LượcHệ Thống Tu Luyện Trong Phàm Nhân Tu Tiên 1, 2

Hệ Thống Tu Luyện Trong Phàm Nhân Tu Tiên 1, 2

Cấp bậc của tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia. Về cảnh giới thì trong Phàm nhân tu tiên cảnh giới cũng không nhiều, nhưng được cái mạch lạc, rõ ràng, tạo nền móng vững chắc cho các tác phẩm đời sau sáng tạo thêm.

Link nghe truyện: Phàm Nhân Tu Tiên

Cấp bậc tu luyện trong Phàm Nhân Tu Tiên

  Nhân giới:

 • Luyện khí kỳ (Sơ – Trung -Hậu) : Gồm 9 bậc là giai đoạn chắt lọc tinh hoa trong thiên địa, để cơ thể hấp thu, tồn tại ở vị trí đan điền dưới dạng khí. Theo mỗi lần mức độ tăng lên thì sẽ đột phá tầng tiếp theo. Tuổi thọ 120-150 tuổi.
 • Trúc Cơ Kỳ (Sơ – Trung -Hậu) : Giai đoạn linh khí tinh hoa hóa lỏng, coi như chạm tới được cánh cửa tu tiên chân chính. Đây là bước quan trọng, xây dựng căn cơ tu luyện. Tuổi thọ khoảng 200, có tư cánh trở thành đệ tử nội môn.
 • Kết Đan Kỳ (Sơ – Trung -Hậu) : Dạng chất lỏng đó được súc áp kết tinh thành viên nội đan màu vàng gọi là hết đan. Tới cảnh giới này chân chính được xem là người tu tiên. Tuổi thọ 500 tuổi.
 • Nguyên Anh Kỳ (Sơ – Trung -Hậu) : Khi đạt đến mức độ cần thiết viên kim đan đó sẽ vỡ ra như quả trứng, nguyên anh của người tu tiên ra đời có hình dạng tương tự bản tôn, giúp bản tôn không ngừng tu luyện, nếu bản tôn bị diệt, nguyên anh có thể đoạt xá người khác. Cảnh giới này coi như đã trường sinh bất lão. Tuổi thọ hơn 2000 tuổi.
 • Hóa Thần Kỳ (Sơ – Trung -Hậu) phi thăng lên Linh giới. Cảnh giới này có được thần thức cường đại, dùng thần thức để chiến đấu.
  Linh giới:

 • Luyện Hư Kỳ (Sơ – Trung -Hậu)
 • Hợp Thể Kỳ (Sơ – Trung – Hậu). Cảnh giới này hợp nhất được nguyên anh, thần thức, công lực của người tu hành thành một pháp tướng, có uy lực mạnh mẽ. Nhưng thường hao tổn linh lực nên chỉ được coi là sát chiêu cuối cùng.
 • Đại Thừa Kỳ (Sơ – Trung -Hậu) phi thăng lên tiên giới. Cảnh giới cao nhất, hiểu được một phần quy tắc thiên hạ.
  Tiên giới:

 • Chân Tiên: Tu luyện Chân Tiên công pháp, để pháp lực chuyển đổi thành tiên linh lực, thông qua tu luyện cao giai công pháp có cơ hội lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc. Đả thông thập nhị tiên khiếu tiến giai Chân Tiên trung kỳ, đả thông hai mươi bốn tiên khiếu tiến giai Chân Tiên hậu kỳ, đả thông quanh thân ba mươi sáu tiên khiếu mới có thể tu thành Kim Tiên. Bộ phận linh thể trời sinh thức tỉnh bộ phận tiên khiếu. Chân Tiên cảnh có Thiên Nhân Tam Suy chi kiếp (Thân suy, tiên suy, khiếu suy).
 • Kim Tiên: Ngưng tụ pháp tắc chi tia, có thể thi triển sơ cấp Linh Vực. Mỗi đả thông hai mươi bốn tiên khiếu tiến giai, tính đến Chân Tiên cảnh ba mươi sáu tiên khiếu, đả thông thứ sáu mươi tiên khiếu tiến giai Kim Tiên Trung Kỳ, đả thông thứ tám mươi bốn tiên khiếu tiến giai Kim Tiên Hậu Kỳ, đả thông thứ một trăm lẻ tám tiên khiếu tiến giai Thái Ất ngọc tiên cảnh. Kim Tiên cảnh lại có thiên nhân hai suy chi kiếp (Hồn suy, sát suy), tổng cộng Thiên Nhân Ngũ Suy.
 • Thái Ất ngọc tiên: Mỗi đả thông tám mươi bốn tiên khiếu tiến giai, tính đến Kim Tiên cảnh một trăm linh tám tiên khiếu, đả thông một trăm chín mươi hai tiên khiếu tiến giai Thái Ất ngọc tiên trung kỳ, đả thông hai trăm bảy mươi sáu tiên khiếu tiến giai Thái Ất ngọc tiên hậu kỳ, đả thông ba trăm sáu mươi chỗ tiên khiếu, đem thần hồn từ phổ thông hồn phách chuyển hóa thành lớn La Chân hồn tiến giai Đại La.
 • Đại La: Mỗi đả thông 480 Tiên khiếu tiến giai, 360 Tiên khiếu tức là Đại La sơ kỳ, 840 Tiên khiếu Đại La trung kỳ, 1320 Tiên khiếu Đại La hậu kỳ, 1799 Tiên khiếu Đại La đỉnh phong. Đại La kính tiến giai cần trảm khử Tam Thi, trảm một thi vì trung kỳ, trảm hai thi làm hậu kỳ.
 • Đạo Tổ: Đại La đỉnh phong chém tới thứ Tam Thi, đạt tới nửa bước Đạo Tổ cảnh, sau vượt qua đạo thiên đại kiếp, hợp đạo tức là Đạo Tổ; Đạo Tổ không thể tùy ý xuất thủ tranh đấu, nếu không sẽ gia tốc cùng sở tu đại đạo đồng hóa tiến trình, cuối cùng hóa thành đại đạo một bộ phận.
 • Tiên nhân phân loại:

 • Ngụy tiên: Phi thăng tiên nhân còn chưa hoàn toàn chuyển hóa tiên linh lực trạng thái, miễn cưỡng xem như Chân Tiên cảnh dưới nhất giai.
 • Tán Tiên: Không có nắm giữ lực lượng pháp tắc tiên nhân tức là Tán Tiên, Tán Tiên số lượng rất nhiều, ‘Mười tiên chín tán’ Liền duyên nơi này. Thông qua tu luyện tiên linh lực mà lên cấp, nhưng bởi vì không có lực lượng pháp tắc hộ thân, Tán Tiên độ kiếp tiến giai chi nạn, xa xa cao hơn Chân Tiên.
 • Huyền Tiên: Cũng chính là cái gọi là lực tiên, cũng thuộc về Tán Tiên bên trong một loại. Huyền Tiên cũng không cầu nắm giữ lực lượng pháp tắc, mà là đem tu luyện chủ yếu đặt ở nhục thân của mình bên trên, thờ phụng lấy lực phá đạo đến tiến giai, xem như Tán Tiên bên trong dị loại, số lượng cực ít, thậm chí so Địa Tiên còn ít ỏi hơn.
 • Địa Tiên: Dựa vào một phương tín đồ tín niệm chi lực, lấy thiên môn mưu lợi chi đạo ngưng tụ ra pháp tắc tiên nhân, là tiên giới cực kì thưa thớt tồn tại. Khuyết điểm là ra sở thuộc địa vực lực lượng pháp tắc gần hồ mất đi hiệu lực. Địa Tiên cần một bộ dùng đặc thù vật liệu luyện chế pho tượng đến ngưng tụ hòa luyện hóa tín niệm chi lực, hình thành một bộ Địa Tiên đặc thù chỉ hóa thân, hóa thân nhưng sử dụng lực lượng pháp tắc, thậm chí so bản thể càng mạnh.
 • Chân Tiên: Nắm giữ lực lượng pháp tắc tiên nhân liền là Chân Tiên. Đả thông quanh thân tiên khiếu bắt đầu vì tu tiên.
  Linh Vực cảnh giới:

 • Phổ thông Linh Vực: Linh Vực giai đoạn sơ cấp, có được Linh Vực đại bộ phận tu sĩ đồng đều ở vào giai đoạn này
 • Hóa Linh cảnh: Linh Vực có vực linh, đấu pháp lúc thực lực không thua tu sĩ bản thể
 • Tạo Vật Cảnh: Tương đối đơn nhất cảnh tượng, cường đại Tạo Vật Cảnh có thể huyễn hóa ra sông núi, dòng sông, hồ nước chờ, hình thành tiểu thế giới
 • Thiên Nhân cảnh: Linh Vực từ hư chuyển thực.

Tiên giới địa đồ

 • Bắc Hàn Tiên Vực:
  • Hắc Phong hải vực: Bắc Hàn Tiên Vực nơi hẻo lánh, Hắc Phong hải vực chung quanh bị to lớn nghèo túng Hắc Phong ngăn cản. Có minh lạnh Tiên Phủ bí cảnh.
  • Hoang Lan đại lục: Tới gần Hắc Phong hải vực một chỗ đại lục, tới gần lôi bạo hải dương.
  • Thượng A đại lục: Bắc Hàn Tiên Vực phương nam. Phía trên thế lực có Điểm Thương sơn mạch thương lưu cung.
  • Tiểu Thiên U Cảnh: Bắc Hàn Tiên Vực phương bắc. Phía trên thế lực có nằm lăng tông.
  • Cổ Vân đại lục: Bắc Hàn Tiên Vực phương đông. Phía trên thế lực có chuông vang dãy núi Chúc Long đạo.
  • Minh Hàn đại lục: Phía trên thế lực có bắc hàn Tiên cung.
  • Lâm Hoang đại lục, Man Hoang đại lục: Bắc hàn phía Tây Nam. Vì một khối đại lục, ở giữa bị cát vàng chặt đứt, tiếp giáp Man Hoang giới vực.
 • Tứ Minh Tiên Khu: Hắc Sơn Tiên Vực, Đất đen Tiên Vực, Nằm trạch Tiên Vực, nguyên cạnh Tiên Vực
 • Tiểu Kim Nguyên Tiên Vực: Đại Kim Nguyên Tiên Vực bởi vì một lần nào đó đại kiếp chia ra đến Tiên Vực, Hàn Lập thần hồn xuyên qua đến Lý Nguyên cứu chỗ Tiên Vực, Lý Nguyên cứu đến từ mộc gai đại lục Mộc Lan dãy núi, cổ tịch ghi chép Kim Diễm dãy núi phụ cận từng xuất hiện trưởng thành Phệ Kim tiên.
 • Trung Thổ Tiên Vực: Tiên giới 36 Đại tiên vực bên trong lớn nhất Tiên Vực, Thiên Đình tổng bộ sở tại địa. Chân Tiên giới chi hạch tâm, vực nội tổng cộng có Cửu Châu tứ hải, mỗi một châu là một khối cương vực vô biên đại lục, lẫn nhau ở giữa bị bốn mảnh mênh mông hải dương ngăn trở, Cửu Châu tứ hải trung tâm Thiên Cung đại lục chính là Thiên Đình chính thống chỗ, còn lại còn có Đông Thắng đại lục, Tây Hạ đại lục, Nam Chiêm đại lục cùng Bắc Câu đại lục, phân biệt ở vào Đông Nam Tây Bắc tứ hải ở trong.
 • Tiên Vực khác:
  • Đại Kim Nguyên Tiên Vực: Chân Tiên giới 36 Đại tiên vực một trong, Cửu Nguyên Quan, trăm tạo núi, nhật nguyệt minh, lớn Kim Nguyên Tiên cung sở tại địa.
  • Khai Nguyên Tiên Vực, Tuần Nguyên Tiên vực, Mậu Thổ Tiên Vực, Minh Hải Tiên Vực, Thiên Tinh Tiên Vực, Thiên Thương Tiên Vực, thanh mãng Tiên Vực, sở dư Tiên Vực, Càn Nguyên Tiên Vực, bắc ban ngày Tiên Vực, thiên hỏa Tiên Vực, lưu Lan tiên vực, biển cả Tiên Vực, Phi Dực Tiên Vực, hạc cương Tiên Vực, nước biếc Tiên Vực, Huyền Thiên Tiên Vực chờ.
 • Man Hoang giới vực:
  • Tiên giới vô biên vô tận khu vực, linh khí, tu tiên tài nguyên phong phú Khu Nguyên Thủy vực, sinh hoạt các loại rất Hoang Cổ tộc, chân linh, Tiên Vực thì là ở trong đó mở ra đến.
  • Thập Hoạn sơn mạch: Cùng Ma vực nam bộ liền nhau Man Hoang khu vực.
  • Bát Hoang Sơn: Man Hoang khu vực Thánh Điện chỗ.
 • Ma vực:
  • Trong tiên giới độc lập chỗ, ma tộc cùng ma tu tu sĩ phi thăng địa vực, Thánh Thành vì đêm dương thành.
  • Chia làm Nam Hoang vực, lâm Thánh Vực (Nam bộ), núi trạch vực, chìm đồi vực, bỏ cảnh vực (Trung tây bộ), Hoàng Lương vực, mười mộng vực, Mặc Hải vực chờ.
  • Tích Lân Không Cảnh: Hắc thủy vực một chỗ ngăn cách linh khí, lưu vong tội phạm bí cảnh.

Hôi giới địa đồ

 • Hôi giới: Tất cả linh tài, Linh thú, thổ địa chờ đều là màu xám một giới, lấy sát khí làm chủ, ba cái mặt trời sáu mặt trăng vô biên vô hạn giao diện, cùng Man Hoang giới vực đồng dạng lấy tộc đàn làm cơ sở từ lãnh chúa Vực Chủ thống trị; Có tam đại thế lực phân chia, cùng Chân Tiên giới là địch đối quan hệ.
 • Cửu U Vực: Bảo thủ hung tàn bản thổ một phái thế lực đại địa vực, cảnh nội có các tộc phong cấm thánh địa tẩy sát ao, trung tâm là Tu La thành.
 • Hắc Thằng Vực: Trung lập duy trì hiện trạng một phái thế lực đại địa vực.
 • Luân Hồi Vực: Cấp tiến một phái Tam Thi tiên thống lĩnh đại địa vực, chủ trương xâm lấn tiên giới, luân hồi Vực Chủ tức là Luân Hồi Điện chủ.
 • Thiếu Hạo Vực: Địa vị cực cao hư hợp tộc thống lĩnh địa vực, phụ thuộc luân hồi vực.
 • Hắc Xỉ Vực: Hôi Giới ba Miêu tộc thống lĩnh nhỏ địa vực, Tây Bắc bộ là tam miêu lĩnh tháng sáu thảo nguyên, trung tâm là đen răng thành.
 • Ni Thứ Đà Vực: Từ thanh Viên tộc thống lĩnh nhỏ địa vực, phụ thuộc Cửu U vực.

Thế lực

 • Thiên Đình: Tiên giới lớn nhất cơ cấu quản lý thế lực, phân Tiên cung, Tiên Ngục, tại các Tiên Vực cũng có Tiên cung quản lý trật tự, Tiên Ngục quản lý hình sự.
 • Luân Hồi Điện: Chống cự Thiên Đình thế lực, có được đông đảo bí ẩn thuộc hạ thế lực, như Thập Phương Lâu, Vô Thường Minh, Dịch Bào Hội. Cùng Hôi Giới Hôi Tiên hợp tác.
 • Cửu Nguyên Quan: Cửu Nguyên Đạo Tổ sáng lập tông phái.
 • Thập Phương Lâu: Tiên giới một sát thủ tổ chức, thực tế vì Luân Hồi Điện sáng lập một cái cơ cấu.
 • Vô Thường Minh: Tiên giới một cái giao dịch loại tổ chức, lấy mặt nạ vì phân cấp, hội viên chế; Luân Hồi Điện khống chế thuộc hạ cơ cấu.
 • Dịch Bào Hội: Tiên giới dịch dung cùng da người trang điểm một tổ chức, Luân Hồi Điện thuộc hạ thế lực, tại Tiên Vực bên trong phân bố cực lớn.
 • Chúc Long Đạo: Bắc Hàn Tiên Vực cổ mây đại lục lấy thập nhị kim tiên Đạo Chủ cầm đầu đại tông phái.
 • Thương Lưu Cung: Bắc Hàn Tiên Vực bên trên A Đại lục có thời gian công pháp tu tiên đại tông.
 • Phục Lăng Tông: Bắc Hàn Tiên Vực tiểu Thiên u cảnh có thời gian công pháp đại tông.
 • Bách Tạo Sơn: Tiên giới số một số hai cự hình Luyện Khí Tông môn.
 • Chân Ngôn Môn: Đất đen Tiên Vực ngày xưa đệ nhất tông phái, bị Thiên Đình thời gian Đạo Tổ diệt phái.

Đan dược

  Đan sư:

 • Nhân đan sư: Có thể luyện chế phổ thông tu sĩ đan dược.
 • Địa đan sư: Có thể luyện chế tiên nhân cần thiết đan dược.
 • Thiên đan sư: Lại tên đạo đan sư. Tiên giới địa vị cao nhất luyện đan sư, có thể luyện chế đạo đan (Ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực đan dược).
  Đan dược:

 • Vọng Tê Đan: Nguyên Anh kỳ đan dược, chủ tài Vân Hạc cỏ chờ.
 • Quy Nguyên Đan: Nhưng đại bổ nguyên khí, tràn đầy khí huyết.
 • Xuân Lâm Đan: Chân Tiên Địa giai tinh tiến đan dược, năm vạn năm Cầu Long cỏ một gốc, năm ngàn năm phần đoạn biển hoa ba đóa, guồng nước cát thổi phồng, ba ngàn năm phần U La quả bảy viên chờ.
 • Thống Nguyên Đan: Chân Tiên Địa giai tinh tiến đan dược, năm vạn năm nến linh cỏ một gốc, các linh dược khác phụ tài chờ.
 • Nhiên Anh Huyết Đan: Thiêu đốt Nguyên Anh tinh huyết trong thời gian ngắn tăng lên tu vi rất lớn cấm dược.
 • Thừa Uyển Đan: Chân Tiên Địa giai đan dược, năm sáu vạn năm trở lên linh tài.
 • Thời Gian Đạo Đan: Đạo đan, cần chủ tài lôi trì kim dịch, đồ linh nhụy hoa, u sương mù cỏ, Phù Sinh quả, trời tạo tham gia, nhập cát quỳ, ngưng lộ cỏ, thời gian tinh hạt chờ.
 • Vạn Luân Đan: Chân Tiên hậu kỳ đan dược, cần chủ tài vạn vòng quả, hoa rụng hoa, Huyết Tinh ngó sen chờ.
 • Kim Hồn Đan: Hiếm có đan dược, có thể phụ trợ Chân Tiên hậu kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh, tăng lên tu tới Kim Tiên cảnh xác suất, cần chủ tài Kim Tiên Nguyên Anh.
 • Hư Nguyên Đan: Âm thuộc tính đạo đan, cần chủ tài đen tủy tinh chờ.
 • Thú Thai Huyền Nguyên Đan: Dùng một chút thiên địa kỳ thú cuống rốn hoặc là ẩn chứa tinh thuần huyết mạch thú noãn là chủ vật liệu luyện chế thành một loại trân quý đan dược.
 • Thái Ất Đan: Một loại có trợ giúp Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ chống cự đệ ngũ suy chi kiếp tiến giai Thái Ất cảnh đạo đan.
 • Thanh Minh Đan: Kim Tiên đan dược, cần dạ quang cỏ chờ.
 • Thiên Hoa Đan: Kim Tiên đan dược, cần chủ tài Thiên Hồng dây leo, tử U Thảo chờ.
 • Tuyết Phách Đan: Kim Tiên đan dược, nhưng cố bản bồi nguyên xúc tiến tu vi.
 • Ngũ Thạch Đan: Kim Tiên cấp vững chắc cảnh giới, tăng cao tu vi đan dược
 • Túc Sát Đan: Có thể chống đỡ ngự sát khí phản phệ, trợ Kim Tiên vượt qua sát suy; Cần chủ tài khổ lạc cỏ, huyền chỉ thạch tinh chờ.
 • Kim Cương Thiết Cốt Đan: Kim Chi Pháp Tắc đạo đan, có trợ giúp lĩnh ngộ Kim Chi Pháp Tắc, còn có thể cường hóa nhục thân.
 • Ngọc Thanh Đan: Thái Ất cấp tinh tiến đan dược, cần Ngọc Dương tủy, Phong Linh Tử, Cửu Diệp thù du chờ.
 • Ất Uyển Đan: Thái Ất cấp tinh tiến đan dược.
 • Tả Long Đan: Thái Ất trung kỳ tu sĩ tinh tiến tu vi đan dược.
 • Thiên Thanh Đan: Thái Ất cấp bậc tinh tiến đan dược.

Pháp tắc

– Ba ngàn đại đạo, mỗi một loại pháp tắc liền đại biểu một loại đại đạo, mỗi một loại đại đạo đều cuối cùng nhưng đạt đến Đạo Tổ cảnh. Trong đó, Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, luân hồi pháp tắc Vì chí tôn pháp tắc, cái này tam đại pháp tắc là vạn pháp chi nguyên, cái khác ba ngàn đại đạo pháp đều là từ đó phân hóa sinh ra mà ra. Hiện đã biết pháp tắc có:

– Ngũ Hành bản nguyên pháp tắc, Kim Chi Pháp Tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, Hỏa Chi Pháp Tắc, Thổ Chi Pháp Tắc, băng chi pháp tắc, hải chi pháp tắc, sương mù chi pháp tắc, triều tịch pháp tắc, huyết chi pháp tắc, Phong Chi Pháp Tắc, Lôi Chi Pháp Tắc, nhanh chi pháp tắc, khí chi pháp tắc, giam cầm pháp tắc, Hủy Diệt Pháp Tắc, ăn mòn pháp tắc, sát khí pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, ngũ âm pháp tắc, kịch độc pháp tắc, ma vụ pháp tắc, xương khô pháp tắc, khôi lỗi pháp tắc, huyễn chi pháp tắc, linh hồn pháp tắc, âm dương pháp tắc, tâm ma pháp tắc, tiên đoán pháp tắc, dây leo quỷ pháp tắc, nguyền rủa pháp tắc, sát lôi pháp tắc, quỷ mị pháp tắc, huyễn hư pháp tắc, thôi miên pháp tắc.

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments