Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủSơ LượcSơ lược: Trạch Nhật Phi Thăng - Trạch Trư

Sơ lược: Trạch Nhật Phi Thăng – Trạch Trư

Trạch Nhật Phi Thăng là tiểu thuyết tiên hiệp được sáng tác bởi tác giả Trạch Trư, nhân vật chính là Hứa Ứng, 1 người bắt rắn, một mực thành thành thật thật cần cù chăm chỉ bản phận, thẳng đến một ngày này, hắn bắt được một con rắn lạ.

Thông Tin

Nam chính: Hứa Ứng.
Nữ chính: Nguyệt Hạ Cật Nịnh Mông

Ngày mùng 1 tháng 3, Thần Châu đại địa, khắp nơi hương hỏa lượn lờ, thủ hộ lấy từng cái thôn xóm, hương trấn, thành quách, châu quận tượng thần nhao nhao thức tỉnh, hưởng thụ lê dân bách tính tế tự.

Nhưng mà, từ một ngày này bắt đầu, thiên hạ đã loạn. Hỗn độn hải rộng lớn vô bờ, tồn tại vô số văn minh giới vực hùng mạnh. Hồng Hoang giới vực đang ở thời kỳ đỉnh phong nhất, thì đại biến đột nhiên tới, Thiên Địa Nhân tam giới gặp nạn, bị bóng đêm bao phủ, bị nát thành ngàn vạn thế giới, bị chuyển đổi đại đạo, từ đây các thời đại chiến chiến không ngừng lên.

Ở hạ giới Nguyên Thú thế giới người bắt rắn Hứa Ứng vốn luôn một mực thành thành thật chăm chỉ tuân thủ bản phận, tới khi hắn bắt được một con rắn không tầm thường…

Hệ thống tu luyện

Thải Khí Kỳ:

 • Hái thái dương tinh khí, lấy bổ thế phách, hồn phách cùng nguyên khí, tăng lên khí huyết; Tu luyện tới đỉnh, khí huyết tràn đầy, bành trướng khuấy động, có xông quan chi thế.
 • Đương khí huyết tu vi đến, Thải khí kỳ cũng tu luyện tới tuyệt đỉnh lúc, tu vi cần tiến thêm một bước, thì phải bên trong xem tồn nghĩ.
 • Cái gọi là bên trong xem tồn nghĩ, hái khí kỳ hái Thái Dương Chi Tinh khí, là lấy tại bên ngoài, hái tinh khí, đủ khí huyết. Bên trong xem, thì là xem vào trong, xem trong cơ thể mình, mở ra hi di chi vực, bên trong gặp ngũ tạng lục phủ, phi phàm cảnh tượng, như huyền như ảo.
 • Đến một bước kia, Ngũ Khí Triều Nguyên, điều hòa ngũ khí, hóa thành nguyên khí, mới là Thải khí kỳ đại thành. Thải khí đại thành sau, mới có thể nhìn thấy nhân thể cửa trước, tiến quân cảnh giới kế tiếp.
 • Bên trong xem, mắt giống như bế không phải bế, trước mắt cận tồn một tuyến chỉ riêng, xem mình mũi thở, an trí tinh thần tại đôi mắt ở giữa, hóa tinh thần vì nhất niệm, đem cái này nhất niệm, luyện vì thần thức.
 • Luyện ý thức vì thần thức sau, liền có thể nhìn thấy trước mắt quang mang vì một cánh cửa, đẩy cửa vào, liền thể nội Hi Di Chi Vực.
 • Mở ra Hi Di Chi Vực, liền có thể thần thức để ý, dẫn Ngũ Nhạc chi khí, hoàn thành Ngũ Khí Triều Nguyên.
 • Nội uẩn ngũ khí, Ngũ Khí Triều Nguyên, hóa ngũ khí vì nguyên khí sau, thoát sát vì nguyên, mới có thể tiến thêm một bước. Sát, là nhân thể bên trong sát khí, ô trọc khí huyết. Tu luyện võ đạo, trước luyện thành sát thể, sau thoát sát vì nguyên, mới có thể đạt tới võ đạo đệ thất trọng.
 • Tồn nghĩ, là không trung lập tượng, đã định thần thức. Cái gọi là không trung lập tượng, là lấy thần thức tại trong hư vô tồn nghĩ một loại đại đạo chi tượng, để mà hàng phục tâm viên, buộc lại ý ngựa. Tồn nghĩ lúc, muốn từ không sinh có, luyện giả thành chân, dùng cái này tu luyện pháp thuật thần thông, mới có thể đắc đạo.
 • Thiên nhãn, mục uẩn thần chỉ riêng, bên trong xem nhật nguyệt, ý vận như mài kính, tam quang tụ mi tâm. Mục uẩn thần chỉ riêng, chỉ thần thức, bên trong xem nhật nguyệt, chỉ hai mắt, ý vận như mài cảnh là thần thức như gương, tam quang là nhật nguyệt chi quang, cùng ở vào mi tâm chỗ trũng sắc trời.

Đệ nhất Khấu quan kỳ: Mở ra vĩ lư cửa trước, mở ra luyện khí chi môn, Thông Thiên Hà con đường. Cái này liên quan vừa mở, thông sinh tử, hiểu âm dương, mở ra Thiên Hà, tiếp nhận Thiên Đình ngọc lộ, khai thông thể nội Thiên Sơn. Nhất trọng thiên núi nhất trọng thiên, từ đây tu luyện liền có đường đi.

Giao luyện kỳ: Lấy tam muội thần thủy cùng Tam Muội Chân Hỏa giao luyện, chung trúc đan đỉnh, luyện liền Kim Đan, tu luyện ra Kim Đan, thọ nguyên tăng nhiều, cảm giác trời ứng người, biết tạo hóa chi diệu.

Đệ Nhị Khấu quan kỳ: Mở kẹp sống lưng chi quan, thêm dầu thêm mệnh, vì chính mình tăng thọ.

Trọng lâu kỳ: Bay qua thập nhị trọng lâu.

Dao Trì kỳ:Hái Dao Trì chi thủy thoát thai hoán cốt, tu được Nguyên Thần.

Thần kiều kỳ: Bay qua thần kiều, trông thấy bỉ ngạn tiên giới, Thừa Thiên trạch nhuận.

Đệ tam Khấu quan kỳ: Gõ ngọc chẩm thiên quan, trông thấy thể nội Ngọc Kinh, phụng thiên thừa vận.

Phi Thăng kỳ:

 • Này cảnh giới chiến lực khoảng cách cực lớn, một ngăn phổ thông Phi Thăng kỳ chỉ có thể cùng na tiên ngang hàng;
 • Hai ngăn Phi Thăng kỳ như thanh bích, dựa vào gần tiên thần thông, nhưng cùng đạt tới Lục tiên chi vực câu cá khách quần nhau một hai;
 • Ba ngăn Phi Thăng kỳ đại thành như Tổ Long, nhưng cùng tự chém tiên nhân na tổ so sánh hơn thua.

Câu cá khách:

 • Như thế cấp thuộc về Phi Thăng kỳ bên trong, chỉ có thể coi là một cái chiến lực đẳng cấp.
 • Tam ngăn câu cá khách, như Phù Nghị, Bắc Thần Tử loại hình, chỉ có thể cùng Thiên Ma chống lại một chút, không địch lại thiên ma;
 • Nhị ngăn câu cá khách khoảng cách cũng cực lớn, yếu như Lý Tiêu Khách, chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới Lục tiên chi vực, mạnh như Đào Đan Dương, nhưng cùng lão niên Kim Bất Di nhưng chém giết thiên thần tồn tại tranh đấu chiếm thượng phong;
 • Nhất ngăn câu cá khách, như Nê Hoàn cung cung chủ, áo tơi khách tiểu sư đệ các loại, đã nắm giữ bất tử dân chân pháp, hóa chín vì một, thực lực cùng na tổ cũng chênh lệch không xa.
 • Mặt khác cũng có không nắm giữ chân pháp, thực lực cũng đạt một ngăn câu cá khách, như Thanh Sương Tổ Sư, đem na pháp cùng Nga Mi tiên thuật kết hợp, thực lực có thể trọng thương không phải thời kỳ toàn thịnh Từ Phúc.

Na tổ: Thực lực cùng một ngăn câu cá khách kỳ thật không kém nhiều, nhưng có tổ pháp động thiên, có thể trảm người khác động thiên.

Chẩm Trung tiên: Cùng câu cá khách đồng dạng thuộc về ngụy tiên, lợi dụng Tam Sinh Thạch, hình thành luân hồi, đạt tới trường sinh, thực lực thuộc về một ngăn câu cá khách cấp độ.

Tiên nhân: Chia làm Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Tiên Vương, Tiên Quân, Thiên Quân, Chí Tôn. Nhân Tiên luyện thành Lục tiên chi vực, Địa Tiên Lục tiên chi vực hợp nhất luyện thành đạo vực, Thiên Tiên đem đạo vực luyện thành đạo trận.

Na sư tu hành hệ thống

Nhân thể tổng cộng có lục đại bí tàng, phân biệt là Giáng Cung, Hoàng Đình, Ngọc Kinh, Dũng Tuyền, Ngọc Trì, Nê Hoàn, mở ra một trong số đó liền có thể trở thành na sư. Mật tàng tu đến tầng thứ ba có thể xưng là Đại na, tu đến thứ Cửu Trọng Thiên có thể xưng là na tiên.

Nê Hoàn mật tàng: Não người bên trong mật tàng tên là Nê Hoàn, cần oanh kích Nê Hoàn hỗn độn tròn trứng, đúc thành động thiên, câu lấy Nê Hoàn chi lực, thể luyện liền bất tử chi thân.

Ngọc Kinh mật tàng: Mắt người bên trong mật tàng tên là Ngọc Kinh, cần câu lấy âm dương nhị khí, luyện dược đập vào mắt, có thể thông âm dương, hiểu biến hóa.

Hoàng Đình mật tàng: Người lá lách bên trong mật tàng tên là Hoàng Đình, chính là hồn phách chi thất, mật tàng bên trong động thiên hình như ngói nồi đồng, thăm dò vào một mảnh Huyền Hoàng chi khí, ẩn hẹn có thể thấy được cung điện màu vàng óng cõng tại ở giữa. Hoàng Đình mật tàng câu lấy thần thức tiên dược, cường tráng tinh thần, tăng cường cảm ứng.

Giáng Cung mật tàng: Lòng người thất bên trong mật tàng tên là Giáng Cung, chính là nhân thể sáu mật trung tâm, chủ chưởng tâm lực. Giáng Cung chói chang ngã nguyệt lô, linh đài vắng vẻ đại huyền đàn, trong lòng trong mắt mở ra ngã nguyệt lô động thiên, tráng Thiên Tâm Hỏa, thu thập tâm lực tây thuốc, nhưng cường tráng thể phách, tăng lên khí huyết.

Ngọc Trì mật tàng: Người dưới rốn ba phần chỗ có mật tàng tên là Ngọc Trì, ở vào hi di chi vực bên trong. Này vực không trung trôi nổi khí hải, khí hải phía dưới tức là Ngọc Trì. Ngọc Trì mật tàng đối ứng Ngọc Hư Cung, thừa tập nguyên khí bí dược, nhưng bồi nguyên cố bổn, tăng lên tư chất.

Dũng Tuyền mật tàng: Minh Hải chỗ sâu có mật tàng tên là Dũng Tuyền, có sắp mở chưa mở hoa sen trôi nổi trên đó. Đóa này hoa sen chính là Dũng Tuyền mật tàng. Dũng Tuyền mật tàng tổng cộng có hai cái, trái, chân phải mật tàng cùng mở mới tính mở ra Dũng Tuyền mật tàng. Dũng Tuyền mật tàng chất chứa hồn phách tiên dược, nhưng lớn mạnh hồn phách cùng bất diệt chân linh.

Ẩn cảnh tiềm hóa: Na sư là ở trong cơ thể mình luyện thành một cái Tiểu Tiên Giới, cuối cùng lặn hóa tàng hình trong đó, đạt tới trường sinh bất tử mục đích. Mỗi người mật tàng vị trí cụ thể khác biệt, đại đa số người tu luyện cần phải có tu vi cao thâm Đại na trợ giúp tìm Long Định vị. Bất quá cái này có một cái tệ nạn chính là, động thiên sẽ thụ mở người chưởng khống. Thượng cổ thời kì cuối, thiên nhân cảm ứng lưu hành, Đổng Trọng Thư”Trục xuất Bách gia, độc tôn na thuật”Lúc, có rất nhiều liên quan tới Lục bí công pháp lưu truyền, khi đó mật tàng đều là mình mở ra. Ghi chú: Bất tử dân na pháp cùng ngoại giới na pháp khác biệt, ngoại giới na tiên, cũng không phải chân chính na tiên. Chân chính na tiên lấy sáu loại tiên dược cấu tạo nhân thể tiên giới.

Võ đạo tu hành hệ thống

Nguyên thú thế giới yêu tộc, phàm là tu luyện tới võ đạo đệ thất trọng, liền có thể xưng là Yêu Vương, bị âm đình phong làm Sơn Thần, Hà Bá!

Tu luyện tới đệ ngũ trọng, đã có thể xưng là đại yêu!

Thái Sơ thế giới cảnh giới tối cao, gọi là tiên thiên chín cảnh, đệ cửu trọng cảnh giới liền Lục Địa Thần Tiên! Võ đạo tu luyện tới đệ cửu trọng sau, liền có thể tiến quân Tiên Thiên cảnh, nghịch phản tiên thiên!

Tu thành tiên thiên cực cảnh sau, sẽ có thiên địa dị tượng sinh ra!

Nhưng kỳ thật chín cảnh phía trên còn có cảnh giới:

 • Tiên thiên nhất tầng đến chín trăm chín mươi tầng – Thải Khí kỳ
 • Tiên thiên ngàn tầng đến vạn tầng – Khấu Quan Kỳ, gõ vĩ lư cửa trước
 • Tiên thiên vạn tầng đến mười vạn tầng – Giao Luyện Kỳ – Võ đạo Kim Đan
 • Tiên thiên mười vạn tầng đến trăm vạn tầng – Thứ hai Khấu Quan Kỳ – Kẹp sống lưng kỳ
 • Tiên thiên trăm vạn tầng – Trọng Lâu Kỳ – Võ đạo Nguyên Thần

Võ đạo, sinh hóa vạn vật, tạo hóa tự nhiên, có thể diễn hóa xuất nhân thể sáu bí bên trong năm bí.

Võ đạo sinh cơ, võ đạo lực lượng, võ đạo thần thức, võ đạo hồn phách, võ đạo nguyên khí, phân biệt đối ứng Nê Hoàn, Giáng Cung, Hoàng Đình, Dũng Tuyền cùng Ngọc Trì ngũ đại bí tàng, chỉ còn lại Ngọc Kinh bí tàng âm dương nhị khí không có đọc lướt qua!

Nhưng cái này cùng nhân thể sáu bí động thiên lại có chỗ khác biệt.

Võ đạo có thể độ cao nội luyện, khoảng chừng một tấc vuông truyền bá

Thôi động nhân thể sáu bí, động thiên liền sẽ trở nên sáng vô cùng, khí tức kinh thiên động địa!

Võ đạo không hái thiên địa nguyên khí, không trộm lấy tiên dược, bằng vào dũng cảm tiến tới tinh thần, lớn mạnh nhục thân tinh luyện khí huyết, cuối cùng làm được cùng na sư, luyện khí sĩ đồng dạng thành tựu, nhưng cùng na sư, luyện khí sĩ đặt song song.

Hương hỏa tu hành hệ thống

Thần linh tụ tập tín ngưỡng cùng hương hỏa chi khí, thu hoạch được thần thông, mới có thể được xưng tụng thần linh. Thần linh hưởng thụ tế tự, trăm năm tu thành pháp lực, ba trăm năm luyện thành Kim Thân.

Chúng sinh hướng thần linh cầu nguyện, hoặc cầu mưa thuận gió hoà, hoặc cầu tử tôn hưởng phúc, hoặc cầu trường trì cửu an, hoặc cầu nhiều con nhiều cháu Ngũ Cốc Phong Đăng, những này tưởng niệm cùng loại luyện khí sĩ cùng na sư tồn nghĩ, cùng hương hỏa chi khí kết hợp, liền thành pháp lực.

Thần linh pháp lực, xem xét thụ cung cấp tuổi tác, tuổi tác càng lâu, pháp lực càng mạnh. Hai nhìn tế tự nhân số, tế tự thần linh nhân số càng nhiều, pháp lực càng mạnh.

Hương hỏa phong thần, chỉ cần Thần vị còn đang, liên tục không ngừng hấp thu hương hỏa chi khí, pháp lực liền sẽ ngày càng tinh thâm, dần dà, liền sẽ tồn tại cùng trời đất, trên thân thể tự nhiên mà vậy liền dần dần có thiên đạo phù văn. Dạng này thần chỉ phi thăng tới thiên đạo thế giới, liền nơi đó thiên thần.

Trong hương thôn phong thần, rất là đơn giản, có đạo đức trưởng giả sau khi qua đời, lập cái từ đường, dùng bùn hoặc là đầu gỗ chế tác pho tượng, linh vị đặt ở pho tượng trước, mỗi ngày cung phụng là được rồi, dần dà pho tượng liền có thần dị chỗ. Bất quá, thôn thần còn có cái tên hiệu, gọi là Thảo đầu thần.

Sau đó đại bộ phận tu thành Yêu Vương yêu tộc, thì bị âm đình lung lạc, phong làm Sơn Thần thần sông loại hình thần chức, vì âm đình quản lý sông núi sông hồ.

Mà thành trấn bên trên phong thần không giống với hương dã, thành trấn bên trên thần linh đều là có âm đình biên chế, muốn âm đình sắc phong. Chí đạo đại thánh Đại Minh hiếu Hoàng đế thời kì, còn có Hoàng đế sắc phong, rất là trang trọng trang nghiêm.

Âm Đình, chưởng quản một huyện chi địa thần chỉ gọi là Thành Hoàng, Thiết Miếu, Thành Hoàng ở lại miếu bên trong, chưởng quản một châu chi địa thần chỉ gọi là Thông phán, thiết phủ, Thông phán ở tại trong phủ.

Lại hướng lên thì là Quỷ Tướng, Quỷ Vương, Phán Quan.

Hồng Hoang cự thú

Loại sinh vật này là trời sinh vương, đồng dạng lại là Hồng Hoang thần linh, đến vạn thú tế tự, khiến cho có được không thể tưởng tượng nổi thần lực.

Mà bây giờ đã tuyệt tích, nhưng vẫn có thật nhiều có loại này huyết mạch hậu duệ tồn tại. Những khả năng này là một chút không đáng chú ý dị thú, nhưng nếu là thể nội Thái Cổ huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, liền có thể hóa thành Hồng Hoang cự thú.

Thần vật có được đạo tượng, lĩnh hội có thể hóa thành thần thông.

Động thiên phúc địa

Nơi phi thăng càng tiếp cận tiên giới, lôi kiếp uy lực càng nhỏ, bởi vậy luyện khí sĩ tìm kiếm nơi phi thăng độ kiếp. Có người đem thiên hạ nơi phi thăng, phân loại, phân loại ra 36 Động Thiên, bảy mươi hai phúc địa. Những này động thiên phúc địa, đều là phi thăng, đã từng có tiên nhân ở nơi đó phi thăng, lưu lại phi thăng hào quang.

Nhưng mà, 36 Động Thiên bảy mươi hai phúc địa, tại siêu cấp thiên kiếp xuất hiện về sau, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bất luận cái gì tại động thiên phúc địa độ kiếp Phi Thăng kỳ luyện khí sĩ, đều không thể vượt qua thiên kiếp.

Chúc bạn nghe truyện vui vẻ!

Bài Liên Quan

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments