Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủSơ LượcSơ lược: Võ Luyện Đỉnh Phong - Mạc Mặc

Sơ lược: Võ Luyện Đỉnh Phong – Mạc Mặc

Võ Luyện Đỉnh Phong là tiểu thuyết huyền huyễn dưới ngòi bút của tác giả Mạc Mặc, đăng tràng vào năm 2015. Truyện kể về Dương Khai là thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt tại Lăng Tiêu các ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Thông tin cơ bản

 • Link nghe truyện: Youtube
 • Tên: Võ Luyện Đỉnh Phong | Vũ Luyện Điên Phong | 武炼巅峰
 • Tác giả: Mạc Mặc
 • Tình trạng: Hoàn Thành
 • Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Hệ thống tu luyện

Con đường võ đạo, phân chia càn khôn nội cùng càn khôn ngoại.

CÀN KHÔN NỘI

 • Thối Thể: Từ một đến chín tầng. Rèn luyện thân thể, mỗi tăng một tầng sẽ bài trừ tạp chất trong cơ thể. Thối Thể cảnh bảy tầng đến chín tầng, nguyên khí trong cơ thể mới sinh. Nguyên khí lại hình thành đại chu thiên đả thông thiên địa kiều, mới có thể đột phá Thối Thể cảnh.
 • Khai Nguyên: Từ một đến chín tầng. Đột phá đến Khai Nguyên thì tu sĩ mới có nguyên khí chân chính thuộc về bản thân. Võ giả có thể tùy tâm sở dục sử dụng nguyên khí chiến đấu, thực lực cường đại, cho nên có thể nói Khai Nguyên mới là điểm cất bước của võ giả.
 • Khí Động: Từ một đến chín tầng. Nguyên khí trong cơ thể là không ổn định, bình thường nhìn không ra, chỉ khi nào chiến đấu, nguyên khí liền sẽ bạo động. Nhất là thời điểm tức giận, bạo động nguyên khí rất dễ dàng đả động tâm tính một người. Nếu khống chế không tốt, bản thân có thể tẩu hỏa nhập ma.
 • Ly Hợp: Từ một đến chín tầng. Lực lượng sẽ ảnh hưởng người lớn hơn. Tại Ly Hợp, tâm tính võ giả sẽ xuất hiện hai cực phân hoá rõ ràng, tên của cảnh giới này cũng bởi vậy mà đến.
 • Chân Nguyên: Từ một đến chín tầng. Chân Nguyên cùng Ly Hợp là một đường ranh giới lớn. Ly Hợp cùng Chân Nguyên, giữa hai bên mặc dù chỉ là kém một cấp, nhưng lại có bản chất khác nhau. Ly Hợp, võ giả lực lượng trong cơ thể là nguyên khí, đến Chân Nguyên, nguyên khí trong cơ thể võ giả chuyển hóa thành Chân Nguyên. Chân Nguyên hiệu quả xa so với nguyên khí cao hơn vạn vạn lần, một tia chân nguyên có thể vỡ nát một tòa sơn mạch.
 • Thần Du: Từ một đến chín tầng. Tu luyện ra Thần Thức, tâm niệm vừa động, thần thức khuếch tán ra, xung quanh tình huống liếc qua thấy ngay, như tận mắt điều tra. Cường giả xem xét ngàn vạn dặm phạm vi hết thảy sinh linh tu vi vị trí, đều là bình thường. Cường hoành thần thức còn có thể tiến hành công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị.
 • Siêu Phàm: Từ một đến ba tầng. Đã vượt qua cấp độ phàm nhân, cho nên xưng là siêu phàm. Đến cảnh giới này, liền không còn là phàm nhân rồi, đã thoát khỏi phàm nhân bối rối cùng trói buộc.
 • Nhập Thánh: Từ một đến ba tầng. Chân Nguyên trong cơ thể võ giả chuyển hóa thành Thánh Nguyên.
 • Thánh Vương: Từ một đến ba tầng. Tiếp nhận thiên địa tẩy lễ.
 • Phản Hư: Từ một đến ba tầng. Người đạt cảnh giới này không phải quá nhiều, đa phần là trụ cột vững vàng cho một thế lực nào đó.
 • Hư Vương: Từ một đến ba tầng. Võ giả thế trận đại thành, mới có thể đột phá đến Hư Vương. Bất kỳ một cái hành tinh tu luyện nào đó đều có một vị Tinh Chủ tọa trấn, mỗi một vị Tinh Chủ đều là Hư Vương cường giả. Người đạt cảnh giới này thân thể hư vô, công kích bình thường căn bản đánh không được.
 • Đạo Nguyên: Từ một đến ba tầng. Võ giả có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc, bởi vậy võ giả nhất định phải đem Thánh Nguyên chuyển đổi thành Nguyên Lực , lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc mới có thể tấn thăng Đạo Nguyên. Võ giả ở cảnh giới này chỉ có thể vận dụng pháp tắc đơn giản, chưởng khống lực lượng pháp tắc cũng là tiêu chí của Đạo Nguyên.
 • Đế Tôn: Từ một đến ba tầng. Một thân Nguyên Lực chuyển hóa thành Đế Nguyên, tu vi võ giả đạt Đế Tôn, mới có thể xưng Đế, chỉ có cường giả ở cảnh giới này mới có thể làm được “ngôn xuất pháp tùy”.
 • Ngụy Đế & Đại Đế: Không có phân chia. Cũng không phải là cảnh giới, chỉ là xưng hô. Đế Tôn đỉnh phong, có tư cách chạm đến Khai Thiên cảnh huyền bí, liền Ngụy Đế, mà bên trong Ngụy Đế, có rất ít người được thiên địa thừa nhận, ngưng tụ đạo ấn, có thôi động thiên địa vĩ lực tư cách, liền Đại Đế.

CÀN KHÔN NGOẠI

 • Bán Bộ Khai Thiên: Không phân chia. Ngưng tụ âm dương ngũ hành bảy loại Nguyên Lực bất luận cái gì năm loại lực lượng, thể nội tiểu thế giới đã có hình thức ban đầu, chỉ kém cuối cùng hai loại liền có thể khai thiên tích địa.
 • Khai Thiên: Phân thành một tới chín phẩm. Có thể sáng tạo thế giới, đạt tới lục phẩm Khai Thiên mới có thể tham dự Nhân Ma chiến.
 • Tạo Vật: Vượt qua cửu phẩm Khai Thiên, từ xưa đến nay chưa có người đạt đến.

Nhân vật

 • Dương Khai: Nhân vật chính, Lăng Tiêu Các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt, thân phận chân thật vì bên trong đều Bát đại gia đứng đầu Dương gia Cửu công tử. Bởi vì phụ thân dương ứng phong trên thân thể bệnh dữ, mà tiên thiên không đủ không cách nào tu luyện, sau bởi vì ngẫu lấy được không có chữ đen sách ( Ma Thần bí điển ) Mà kế thừa Đại Ma Thần y bát, khiến cho thu hoạch được tư chất nghịch thiên, mà đạp lên truy cầu võ đạo đỉnh phong con đường.
 • Tô Nhan: Lăng Tiêu Các đại sư tỷ, hậu cung chi chủ, có được Phượng Hậu bản nguyên, băng tinh ngọc thể ( tu luyện mà thành ).

 • Hạ Ngưng Thường: Lăng Tiêu Các tiểu sư tỷ, đệ tử Ám Đường, dược linh thánh thể, thiên phú luyện đan cực cao.
 • Phiến Khinh La: Một trong lục đại Tà vương Yêu Mị Nữ Vương, nửa người nửa yêu, độc quả phụ thể.
 • Tuyết Nguyệt: Tam tiểu thư Hằng La thương hội, long tủy phượng thể
 • Chúc Tình: Long tộc, cửu giai Hỏa Long.
 • Cơ Dao: Tam trưởng lão Băng Tâm Cốc, đệ tử thứ ba của khai phái tổ sư Băng Tâm Cốc.
 • Ngọc Như Mộng: Một trong mười hai Ma Thánh, Mị Ma Chi Chủ, tính cách cường thế
 • Khúc Hoa Thường: Đệ tử hạch tâm Càn Khôn Chi Ngoại Âm Dương Thiên, tinh thông Âm Dương Song Tu chi đạo, tu luyện vô tình đạo, trước nhập tình, sau lại trảm tình nhập đạo.
 • Đào Lăng Uyển: Đệ tử hạch tâm Càn Khôn Chi Ngoại Âm Dương Thiên, tu luyện hữu tình đạo.

Thiên địa thần vật bảng

 1. Thế Giới Thụ
 2. Thế Giới Quả
 3. Càn Khôn Lô và Khai Thiên Đan trong Càn Khôn Lô (Càn Khôn Lô cách bốn vạn năm mở ra một lần, mỗi lần duy trì ba ngày.)
 4. Càn Khôn Tứ Đại Trụ (huyền cơ ngư, thiên địa tuyền, tinh túc hải, mãn thiên hà) và Càn Khôn Thập Nhị Tiểu Trụ, Thế Giới Thụ tử thụ
 5. 109 Động Thiên Phúc Địa ( bao gồm Đại Diễn Phúc Địa )
 6. Vô Cấu Tịnh Liên cùng Ôn Thần Liên
 7. Thời Gian Chi Hà cung Đại Hải Thiên Tượng

Thế giới

 • Trung Đô thế giới: Chỉ là tiểu Huyền Giới nhỏ bé nằm trong Thông Huyền đại lục.
 • Thông Huyền đại lục: Cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ bé nằm trong Hằng La tinh vực.
 • Hằng La Tinh Vực: Là một cái hạ vị diện nằm trong Tinh Giới.
 • Tinh Giới: Một trong ba ngàn Càn Khôn thế giới.
 • Lăng Tiêu Vực: Một vực nào đó trong Chư Thiên Vạn Giới.
 • Chư Thiên Vạn Giới: Gồm các đại vực.
 • Tiểu Càn Khôn: Khai thiên cảnh võ giả thể nội tiểu càn khôn thế giới.

Chúc bạn nghe truyện vui vẻ!

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments