Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủNhân VậtDương Khai - Võ Luyện Đỉnh Phong

Dương Khai – Võ Luyện Đỉnh Phong

Dương Khai, nhân vật chính trong tiểu thuyết đông phương huyền huyễn Vũ Luyện Điên Phong của tác giả Mạc Mặc. Cố sự giảng thuật gã sai vặt Dương Khai vô tình lấy được một bản hắc thư, từ đây đạp vào võ đạo.

– Link nghe truyện: Võ Luyện Đỉnh Phong
– Sơ lược: Võ Luyện Đỉnh Phong – Mạc Mặc

Thông tin chung

 • Tên: Dương Khai – 杨开 – Yang Kai
 • Tên khác: Tiểu công tử, thánh chủ, tông chủ, hư không đại đế, hư không chân quân
 • Tuổi: Hơn 5000 tuổi
 • Tu vi: Bát phẩm Khai Thiên (nhân tộc), 9999 trượng Cổ Long (long tộc)
 • Đan đạo: Đế cấp luyện đan sư

Giới thiệu

Dương Khai là Cửu công tử của Dương gia, Bởi vì phụ thân Sương Ứng Phong trên thân thể bệnh dữ, mà tiên thiên không đủ không cách nào tu luyện. Chỉ là thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt của Lăng Tiêu Các. Sau bởi vì ngẫu lấy được quyển sách đen bí ẩn mà kế thừa Đại Ma Thần y bát, khiến cho thu hoạch được tư chất nghịch thiên, mà đạp lên truy cầu võ đạo đỉnh phong con đường.

Thân phận

 • Trung Đô Thế Giới: Đại Hán vương triều bên trong đều Dương gia Cửu công tử, Đại Hán vương triều Lăng Tiêu Các đệ tử, Đại Hán vương triều bên trong Dương gia đại diện Gia chủ ( Đã từ bỏ )
 • Thông Huyền Đại Lục: Cổ ma nhất tộc chủ nhân, đan sư hiệp hội thành viên, lôi quang thần giáo khách khanh ( Đã từ bỏ ), Thiên Tiêu tông đệ tử, cửu thiên thánh địa Thánh Chủ, Long Phượng phủ Long Hoàng
 • Hằng La Tinh Vực: U ám tinh long huyệt sơn chủ nhân, u ám tinh Lăng Tiêu tông tông chủ, u ám tinh tinh chủ ( Đã từ bỏ ), Hằng La tinh vực Vực Chủ
 • Tinh Giới: Bắc Vực Lăng Tiêu cung cung chủ, Nam Vực Thanh Dương thần điện khách khanh trưởng lão, Nam Vực La Sát Môn khách khanh trưởng lão, mình tử quân quân đoàn trưởng, Đông Vực Long Đảo long tộc Long Thần, Hư Không Đại Đế, Tinh Giới chi chủ
 • Ma Vực: Mị ảnh đại lục thân vương ( Đã từ bỏ ), tân sinh Ma Vực người sáng lập
 • Chư Thiên Vạn Giới: Thất xảo vực thất xảo vườn trái cây quản sự ( Đã từ bỏ ), đệ nhất khách điếm hỏa kế ( Đã từ bỏ ), tinh thị Tu La tràng Địa Bảng hạng nhất, Thái Khư cảnh Xích tinh cung phụng ( Đã từ bỏ ), thánh linh Thiên Nguyệt Ma chu người gánh chịu, hư không vực hư không hư không Chân Quân, âm dương vực âm dương trời cô gia, bích lạc quan thần hi tiểu đội trưởng, Đại Diễn quan thần hi tiểu đội trưởng, Huyền Minh quân quân đoàn trưởng, Huyền Minh quân thần hi tiểu đội trưởng, Vạn Yêu giới lôi ảnh đại đế
 • Hư Không Đại Lục: Hư không đại lục chi chủ, thất tinh phường Thái Thượng trưởng lão, hư không đạo trường Đạo Chủ, Phương Thiên ban thưởng

Quan hệ nhân mạch

 • Người nhà: Dương Ứng Phong ( phụ thân, trung đô Dương gia tứ gia ), Đổng Tố Trúc ( mẫu thân, huyền châu Đổng gia chi nhân ), Dương Tuyết ( muội muội ), Dương Tiêu ( nghĩa tử )
 • Thê tử: Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Phiến Khinh La, Tuyết Nguyệt, Chúc Tình, Cơ Dao, Ngọc Như Mộng, Khúc Hoa Thường, Đào Lăng Uyển
 • Hồng nhan: Hồ Mị Nhi, Hồ Kiều Nhi, Thu Ức Mộng, Bích Lạc, Vân Huyên, Dương Viêm, Mạc Tiểu Thất, Trương Nhược Tích.

Thực lực

 • Thời không chi lực: Không gian pháp tắc dữ thì gian pháp tắc dung hợp nhi thành.
 • Không gian chi đạo: Đăng phong tạo cực
 • Thời gian chi đạo: Đăng phong tạo cực
 • Thương đạo: Kỹ quan quần hùng
 • Đan đạo: Giá khinh tựu thục
 • Khí đạo: Đăng đường nhập thất
 • Thần hồn: Bởi vì tại phi thường yếu ớt liền đạt được thiên địa chí bảo Ôn Thần Liên, cho nên thần hồn lực viễn siêu thường nhân.
 • Nhục thân: Tu luyện Ma Thần Bí Điển, một thân huyết dịch hóa thành kim huyết, mỗi giọt kim huyết ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực. Đã trở thành long tộc, có thể hóa thân 9999 trượng Cổ Long.

Công pháp

Ngạo cốt kim thân quyết, chân dương quyết, âm dương hợp hoan công, nguyên khí khống chế thuật, luyện đan chân quyết, thần thức tu luyện pháp môn, phệ thiên chiến pháp ( truyện cấp pháp thân ), ma thần biến, phân thần chi thuật, đại quy mô luyện đan pháp, khống nguyên chi thuật, luyện tinh quyết, hóa yêu quyết, hóa long quyết, cửu thiên huyền đan quyết, nghịch âm dương ngũ hành huyền vũ tâm kinh, đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh ( tàn khuyết ), tam phân quy nhất quyết.

Võ kỹ

Bất khuất chi ngao, viêm dương bạo, tinh ngân, dương nguyên ấn, tự sang bộ pháp, ẩn khí pháp, viêm dương tam điệp bạo, dương viêm chi dực, thú hồn kỹ ( bạch hổ ấn, thần ngưu ấn, nô thú ấn ), vạn kiếm quy nhất, thần hồn kỹ, mê hồn chi cung, nhập ma, diệt hồn kim quang ( diệt thế ma nhãn ), thần thức chi hỏa, phong lôi vũ dực, cửu thiên thần kỹ ( huyền thiên kiếm, u thiên tỏa, già thiên thủ, tru thiên mâu, xích thiên tiễn, quân thiên dẫn, la thiên võng, hạo thiên thuẫn, dật thiên ảnh ), ma diễm.

Bí thuật

 • Không gian pháp tắc: Tê liệt không gian, không gian chi nhận, thuấn di, hư vô, phóng trục, nguyệt nhận, băng tháp, thiên địa chi tỏa, càn khôn độn pháp, chỉ xích thiên nhai, đả ngưu, hư không chi kính
 • Thời gian pháp tắc: tuế nguyệt như toa ấn, nhật nguyệt thần luân
 • Thần liên bí thuật: sinh liên, nộ liên
 • Âm dương ngũ hành thần thông: long thuẫn, kim ô chú nhật, nguy nguy trường thanh, nguyệt hoa như thủy, kim lang khiếu nguyệt
 • Ma huyết ti bí thuật ( kim huyết ti bí thuật ), bất diệt ngũ hành kiếm pháp, phong tỏa thức hải chi pháp, phá thiên nhất kích, ám hắc vô giới ( luyện ngục hắc đồng ), thượng cổ vu thuật, long tộc bí thuật, vũ đạo chân ý, đại tự tại thương, tịnh hóa chi quang.

Bí bảo

 • Trung Đô Thế Giới: Tu la kiếm, thiên nhị huyết hải đường, tỏa ma liên, cốt thuẫn, thần hồn tiểu kiếm, thiên hành cung
 • Thông Huyền Đại Lục: Hỗn nguyên liêu khảo, dịch dung bí bảo, thần chiến chi đình, thánh chủ linh giới, ngân diệp, phi thiên toa
 • Hằng La Tinh Vực: Tinh toa, la bàn, tụ linh thất thải kỳ, tử thuẫn, bách nhạc đồ, long cốt kiếm tích thúy, mặc ngọc đỉnh, vũ linh tiễn, hám thiên trụ, huyền giới châu ( không gian bí bảo, nội hàm tiểu huyền giới ), tịch diệt lôi châu, nô trùng trạc, trảm hồn đao
 • Tinh Giới: Tử hư đỉnh, ma binh chiến chùy, bách vạn kiếm, tử dương huyền quang tráo, mộc chu, sơn hà chung ( nguyên đỉnh đại đế di bảo, hồng hoang dị bảo ), phi hồng mặc long giáp, phượng hoàng chân hỏa ( viêm vũ đại đế di bảo ), vạn thú ấn, ngũ sắc trường mâu, lưu vân toa, phong hồ, thương long thương ( long chi bí bảo )
 • Càn Khôn Chi Ngoại: Lục hợp như ý đại, vô ảnh sa, thiên diện, vực toa, nguyên từ thần hồ ( phong hồ + lục phẩm nguyên từ thần quang ), trung nghĩa phổ, liên hoa lạc, bí hý pháp thuế, hư không âm dương kính, thủy tinh cung ( long tộc thánh vật ).

Phụ trợ

 • Ngạo cốt kim thân: Thông huyền đại lục Đại Ma Thần chi cốt, bên trong phong ấn cùng với tà ác năng lượng, trợ giúp Dương Khai thu hoạch được tư chất nghịch thiên.
 • Kim thánh long bản nguyên: Long tộc Tổ Long bản nguyên tức Long Thần bản nguyên, long tộc sinh ra đầu nguồn, gánh chịu long tộc tất cả bí thuật cùng phương pháp tu luyện.
 • Thất thải ôn thần liên: Thiên địa chí bảo, tịnh đế song sen một trong, tối cao vì chí tôn ấm thần sen, ôn dưỡng cũng tăng lên thần hồn chi lực.
 • Diệt thế ma nhãn: Thông huyền đại lục Đại Ma Thần chi nhãn, hết thảy thần hồn chi lực khắc tinh.
 • Huyền giới châu: Không gian bí bảo, nội bộ có được không gian độc lập, có thể dung nạp sinh linh vạn vật, ở đây Dương Khai có thể chúa tể hết thảy, lại có thể thông qua hết thiện thiên địa pháp tắc đến trưởng thành. Dương Khai thành tựu khai thiên lúc, đem dung nhập mình nhỏ càn khôn thế giới.
 • Hằng la tinh vực bản nguyên: Tinh đồ, chưởng khống hạ vị diện tinh vực, có thể câu thông tinh vực chi lực vì đó sở dụng.
 • Bất lão thụ: Thiên địa chí bảo, ngưng tụ Mộc hành chi lực cửu phẩm vật liệu.
 • Thương thụ: Phong ấn thiên địa chi thụ, âm dương hỗn độn chi lực, có phong ấn hết thảy uy năng.
 • Luyện ngục hắc đồng: Cổ ma mắt đen, đến từ Tinh Giới phong ấn thượng cổ độc nhãn Cự Ma.
 • Thiên địa ý chí: Đạt được thiên địa thừa nhận, mới có thể tấn thăng đại đế, điều động thiên địa vĩ lực.
 • Hư không đạo ấn: Đạo ấn, cả đời tu luyện tinh hoa ngưng tụ mà thành, cơ hồ đồng đẳng với yêu thú nội đan.
 • Thiên địa tuyền ( Đã dứt bỏ ): Càn khôn tứ trụ một trong, có thể để nhỏ càn khôn thế giới viên nhuận vô hạ, vạn vật bất xâm, không sợ rung chuyển.
 • Thế giới thụ tử chu: Đến từ mực chi trên chiến trường cổ luyện đan sư, nhưng tự chủ tu bổ nhỏ càn khôn cũng có càn khôn tứ trụ công năng.

Trợ lực

 • Phệ hồn trùng: Thượng cổ dị trùng, có thể nuốt phệ thần hồn chi lực, sau thôn phệ ma khí hóa thành phệ hồn ma trùng.
 • Tiểu tiểu: Thạch khôi, thạch linh nhất tộc. Từ Dương Khai tại thông huyền đại lục đạt được hai viên hắc thạch hóa thân mà đến, một viên khác hóa thành pháp thân, Dương viêm Mệnh danh là Tiểu Tiểu. Có thể dùng đến tìm kiếm khoáng thạch, còn có thể rèn luyện khoáng thạch. Sau tiến nhập máu môn kế thừa thượng cổ thánh linh thái nhạc thánh linh bản nguyên, trở thành thượng cổ thánh linh —— Thái Nhạc.
 • Lưu Viêm: Nguyên do luyện khí lô khí linh, bị Dương Khai thu phục sau, tại Xích Lan tinh thôn phệ càn thiên Lôi Viêm sau huyễn hóa thành diễm lệ mỹ phụ, từ Dương Khai ban tên Lưu Viêm. Sau tại Thiên Diệp tông dung hợp Linh cấp khôi lỗi tiến hóa thành Linh Khôi, biến thành hài đồng bộ dáng. Về sau lại luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa trở thành Thánh Linh Phượng tộc, có được nhục thân của mình.
 • Pháp thân: Thạch linh nhất tộc, linh hồn không trọn vẹn hóa thành pháp thân, tu luyện phệ thiên chiến pháp, luyện hóa tia lửa thánh linh bản nguyên trở thành thánh linh, sau tại Ma Vực thôn phệ đông đảo vạn Ma Đan tấn thăng Bán Thánh, hiện lưu thủ cũng chưởng khống mới Ma Vực.
 • Mộc châu mộc lộ: Mộc linh nhất tộc, cùng thạch linh nhất tộc cùng dừng cùng sinh, am hiểu chiếu cố Linh Chu cùng làm người chữa thương, tại nhỏ Huyền Giới vì Dương Khai chiếu cố dược viên.
 • Cổn cổn: Khí linh, Tiểu Huyền Giới, Huyền Giới châu thôn phệ đông đảo sao trời sau biến thành, có thể nuốt phệ đại lục hoàn thiện Tiểu Huyền Giới thiên địa pháp tắc, thôn phệ dung hợp Ma Vực tất cả đại lục sau trở thành mới Ma Vực
 • Tiểu hắc: Quy Khư, Ma Vực dị thú, danh xưng diệt vực chi thú, thông qua thôn phệ ma khí trưởng thành, từng cho Ma Vực mang đến hủy diệt tính tai nạn.
 • Truy phong: Ma Vực thánh linh, Ma Long Trường Thiên tọa kỵ, bị Dương Khai long tộc huyết mạch hấp dẫn trở thành tọa kỵ, một mực không rời không bỏ, Bán Thánh tu vi.
 • Phương thiên tứ: Vốn là hư không đại lục bản thổ sinh linh, nhưng tiên thiên không đủ, dung nhập Dương Khai một tia thần hồn, là Dương Khai vì tu luyện ba phần quy nhất quyết tìm kiếm hình người phân thân, bản nhưng thẳng tấn thượng phẩm, nhưng bị Dương Khai áp chế ở lục phẩm khai thiên, chưa thức tỉnh.
 • Ảnh báo: Dương Khai vì tu luyện ba phần quy nhất quyết tìm kiếm hình thú phân thân, sở tu công pháp chính là độc nhất vô nhị phệ thiên máu chiếu trải qua, dùng năm trăm năm từ một con con non trưởng thành đến Ngũ phẩm Yêu Đế, vẫn là vạn Yêu giới độc nhất vô nhị đại đế, đến lôi vua màn ảnh hào, chưa thức tỉnh.

Âm Dương Ngũ Hành Vật

 • Âm: Thiên Sa Âm (ngũ phẩm)
 • Dương: Nguyên Dương Huyền Tham (thất phẩm)
 • Kim: Kim Lang Vương Nội Đan (thất phẩm), thần thông Kim Lang Khiếu Nguyệt
 • Mộc: Bất Lão Thụ (cửu phẩm), thần thông pháp tướng Nguy Nguy Trường Thanh
 • Thủy: Nguyệt Tinh (bát phẩm), thần thông Nguyệt Hoa Như Thủy
 • Hỏa: Kim Ô Chân Hỏa (bát phẩm), thần thông pháp tướng Kim Ô Chú Nhật
 • Thổ: Thổ Hệ Long Châu (bát phẩm), thần thông Long Thuẫn

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments