Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Tổng hợp danh sách truyện

Tổng hợp các truyện trên kênh để các bạn tiện theo dõi. Phân chia theo Tác giả (Hay còn gọi là cùng vũ trụ):(Các bạn có thể xem tại mục Playlist trên youtune hoặc đọc phần dưới nhé)

*TG: Đường Gia Tam Thiếu: (thứ tự nghe ĐLĐL: Đấu La Đại Lục P1 => P2 => NT1: Thần Giới truyền thuyết => P3 => NT2: Đường Môn Anh Hùng truyện => P4 => NT3 Sử Lai Khắc Thiên Đoàn => P5)*TG: Nhĩ Căn:* TG: Vong Ngữ:*TG: Thiên Tàm Thổ Đậu:*TG: Ngã Cật Tây Hồng Thị:*TG: Thần Đông:*TG Ta Là Lão Ngũ:*TG Mộng Nhập Thần Cơ:*TG Trạch Trư: *TG Phong Ngự Cửu Thu: *TG Ám Ma Sư:*TG Cổ Chân Nhân:*TG: Cô Đơn Địa Phi: *TG Giang Hồ Tái Kiến: *TG Khoái Xan Điếm:* TG: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu:* TG: Hắc Sơn Lão Quỷ: * TG: Nhâm Ngã Tiếu: * TG: Tịnh Vô Ngân: * TG: Phong Lăng Thiên Hạ: * TG: Phương tưởng: * TG: Lão Ưng Cật Tiểu Kê: * TG: Mạc Mặc: * TG: Quẫn Quẫn Hữu Yêu: * TG: Mực Thích Lặn Nước: * TG: Yêu Dạ: * TG: Vũ Phong: * TG: Hội Thuyết Thoại Trửu Tử: * TG: Hoa Hoa Hòa Ảnh:

Xem Thêm

Recent Comments