Tổng hợp danh sách truyện

Tổng hợp các truyện trên kênh để các bạn tiện theo dõi. Phân chia theo Tác giả (Hay còn gọi là cùng vũ trụ):

(Các bạn có thể xem tại mục Playlist trên youtune hoặc đọc phần dưới nhé:)

*TG: Đường Gia Tam Thiếu: (thứ tự nghe ĐLĐL: Đấu La Đại Lục P1 => P2 => NT1: Thần Giới truyền thuyết => P3 => NT2: Đường Môn Anh Hùng truyện => P4 => NT3 Sử Lai Khắc Thiên Đoàn => P5)

*TG: Nhĩ Căn:

* TG: Vong Ngữ:

*TG: Thiên Tàm Thổ Đậu:

*TG: Ngã Cật Tây Hồng Thị:

*TG: Thần Đông:

*TG Ta Là Lão Ngũ:

*TG Mộng Nhập Thần Cơ:

*TG Trạch Trư:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.