Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủTóm TắtCác nhân vật vô địch cùng cảnh giới trong truyện Phàm Nhân...

Các nhân vật vô địch cùng cảnh giới trong truyện Phàm Nhân Tu Tiên

Phải biết, khác với những lưu phái truyện khác, trong thế giới Phàm Nhân, việc vượt một tiểu cảnh giới chiến đấu đã là vô cùng khó khăn. Càng lên cao thì cách biệt sức mạnh giữa các cảnh giới được thể hiện càng rõ rệt. Năm xưa Hàn Lập vượt một hai tiểu cảnh giới giành chiến thắng cũng được xem như kỳ tài, thanh danh lan xa rồi.

Danh sách bên dưới chỉ gồm nhân vật:

  • Nhân vật thuộc đoàn đội của Hàn lão ma không được xếp vào.
  • Liệt kê nhân vật chủ yếu xem chiến tích cùng địa vị; phân hồn không đơn độc tính toán, như huyết phách;
  • Có cảnh giới cao hơn nhân vật không liệt ra tại đã từng cảnh giới bên trong, tỉ như lôi Vân Tử Sơ lần xuất hiện là Luyện Hư, cuối cùng xuất hiện là Hợp Thể, không tại Luyện Hư kỳ bên trong xếp vào;
  • Cảnh giới rơi xuống người không xếp vào thấp cảnh giới bên trong, tỉ như Huyền Cốt thượng nhân không liệt ra tại Kết Đan kỳ.

Võ học phàm nhân

【 Thất Tuyệt thượng nhân 】 Sáng lập Thất Huyền môn, một lần hùng bá Kính Châu hơn mười năm, thẩm thấu qua gần mấy châu, tại toàn bộ Càn quốc cũng thanh danh hiển hách qua.

【 Tượng Giáp công người sáng lập 】 Thiên sinh không cảm giác đau, chín tầng Tượng Giáp công đao thương bất nhập, thủy hỏa không gần, có cự tượng chi lực.

【 Trát Nhãn kiếm pháp người sáng lập 】 Đã từng cứu vãn qua Thất Huyền môn mấy lần mối nguy.

【 Thất Huyền môn Hôi Y kiếm khách 】 Sẽ sử dụng kiếm khách chí cao tuyệt kỹ kiếm mang, có thể một người đoàn diệt Dã Lang bang thêm một đống bên trong tiểu bang phái bang chúng.

【 Ngũ Sắc môn chủ 】 Nội lực chi sâu kinh thế hãi tục.

【 Phong Thiên Cực 】 Võ công tung hoành toàn bộ Tây Cực Hải; hơn mười trượng bên trong, phi hoa lạc diệp thanh âm, đều có thể lọt vào tai không mất.

Luyện thể phàm nhân

【 Hỏa lão 】 Luyện thể thực lực có thể so với Nguyên Anh kỳ.

Luyện Khí kỳ

【 Phong Nhạc 】 Luyện Khí kỳ mười hai tầng đỉnh phong, ngoại hiệu “Cuồng nhân” .

【 Trần gia Đại công tử 】 Hoàng Phong cốc đệ tử tinh anh, Trần Xảo Thiến đại ca.

【 Hàn Thiên Nhai 】 Hóa Đao ổ đệ tử tinh anh.

【 Ngôn họ võ si 】 Cự Kiếm môn đệ tử tinh anh, có ngân tinh luyện chế pháp khí.

【 Tề Vân Tiêu 】 Luyện Khí kỳ tầm mười tầng, luyện khí thiên tài, có thể theo mấy tên cùng giai trong vây công đào thoát, bày trận có thể sát thương hơn mười vị cùng giai, vây khốn Kết Đan kỳ tu sĩ nửa ngày.

【 Hinh Vương tiểu vương gia 】 Đen sát giáo chủ thân truyền đệ tử, ẩn giấu tu vi nhường Trúc Cơ trung kỳ Hàn Lập vô pháp dò xét, có thể làm cho Hàn Lập thấy nguy hiểm.

Trúc Cơ kỳ

【 Điền Bất Khuyết 】 Trúc Cơ trung kỳ, Hợp Hoan tông Tông chủ nhị tử, cùng Trúc Cơ kỳ lúc Vương Thiền nổi danh.

【 Hắc Sát giáo chủ 】 Trúc Cơ hậu kỳ, có thể thuấn sát hai tên Trúc Cơ trung kỳ, miễn cưỡng ăn Thiên Lôi Tử bất tử.

【 Mạnh Địch 】 Cổ Kiếm môn đệ tử tinh anh, Cửu Linh kiếm thể, ba phái thử kiếm đệ nhất.

Kết Đan kỳ

【 Ôn Thiên Nhân 】 Kết Đan hậu kỳ, Lục Đạo cực thánh truyền nhân, Loạn Tinh Hải đệ nhất Kết Đan, thần thức có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ, cùng Kết Đan hậu kỳ Hàn Lập cân sức ngang tài.

【 Tề Minh Hạo 】 Kết Đan trung kỳ, Hóa Thần tu sĩ hậu nhân, một chiêu miểu sát tán tu Kết Đan sơ kỳ.

Nguyên Anh kỳ

【 Thiên Kính tán nhân 】 Trước Loạn Tinh Hải đệ nhất tu sĩ, một người đối kháng tinh cung, diệt sát qua một đời Tinh Cung Chi Chủ ở bên trong năm sáu tên Nguyên Anh tu sĩ.

【 Lão Toan Nghê 】 Mười cấp, Vạn Trượng hải Toan Nghê vương tộc tộc trưởng.

【 Đại Diễn Thần Quân 】 Nguyên Anh hậu kỳ, lực áp Thiên Nam chính ma đệ nhất nhân, độc bá cực tây chỗ, sáng lập Đại Diễn quyết.

【 Lăng Khiếu Phong 】 Nguyên Anh hậu kỳ, Thiên Tinh song thánh một trong, đã đánh bại chính ma đạo đệ nhất nhân Lục Đạo cực thánh cùng Vạn Tam Cô.

【 Kim Giao Vương 】 Mười cấp, Loạn Tinh Hải Giao Long tộc trưởng.

Hóa Thần kỳ

【 Diệp Dĩnh 】 Hóa Thần trung kỳ, Thiên Phượng huyết mạch, cùng Luyện Hư hậu kỳ đồng tộc hợp lại đánh lui qua Hợp Thể sơ kỳ Mộc Tộc.

【 Lũng Đông 】 Hóa Thần hậu kỳ, Chân Long huyết mạch.

【 Ngao Thanh 】 Hóa Thần hậu kỳ, Phi Linh tộc tối cường Thánh tử một trong, cùng Chúc Âm Tử, Phí Dạ nổi danh.

【 Giáp Thiên Mộc 】 Khôi lỗi đại sư, có thể chế tạo khu sử Luyện Hư thực lực khôi lỗi, dễ dàng diệt cùng giai.

【 Tiêm Tiêm 】 Có Kỳ Lân phân hồn phụ thể, kế thừa bộ phận thần thông.

Luyện Hư kỳ

【 họ Khuê nam tử 】 Luyện Hư hậu kỳ, Kỳ Lân phân hồn phụ thể Ngân Giao.

Hợp Thể kỳ

【 Thiên Nguyên thánh hoàng 】 Hợp Thể hậu kỳ, pháp thể song tu, nhân tộc Tam Hoàng một trong.

【 Hung Ma Tôn 】 Hợp Thể hậu kỳ, pháp thể song tu, Ma giới đệ nhất Ma Tôn.

【 Tu La chu anh 】 Hợp Thể hậu kỳ, lĩnh ngộ thời gian Không Gian pháp tắc da lông, đối mặt Hàn Lập tại bên trong ba tên Đại Thừa có thể tự vệ.

【 Phong Linh tộc người mạnh nhất 】 Nửa bước Đại Thừa.

Đại Thừa kỳ

【 Bảo Hoa 】 Ma giới Thuỷ Tổ một trong, cùng Hàn Lập hợp lại đại chiến qua Minh Trùng Chi Mẫu.

【 Minh Hùng 】 Minh giới âm ty thập vương đứng đầu, thực lực có thể so với Chân Tiên.

【 Dạ Quỷ tộc trưởng 】 Thực lực đánh giá chỉ có Minh Hùng có thể đối phó.

【 Giáp Đồn tộc đệ nhất trưởng lão 】 Danh tiếng Linh giới năm vị trí đầu.

【 Hiên Cửu Linh 】 Chém giết qua chín đầu Chân Linh.

【 Minh Tôn 】 Phong Nguyên đại lục thanh danh thịnh nhất cường giả một trong.

【 Đồng Nhân Ác 】 Linh Hoàn giới đệ nhất tu sĩ.

Chân Tiên cảnh

【 Trọng Loan 】 Chân Tiên hậu kỳ, sát khí pháp tắc.

【 Bách Lý Viêm 】 Kim Tiên hậu kỳ, ngụy Thái Ất, hỏa diễm pháp tắc, đối đầu mấy tên Kim Tiên, Bắc Hàn Tam Tuyệt Kim Tiên một trong.

【 Tiêu Tấn Hàn 】 Kim Tiên hậu kỳ, Hàn Băng pháp tắc, đối đầu mấy tên Kim Tiên, Bắc Hàn Tam Tuyệt Kim Tiên một trong.

【 Phong Thiên Đô 】 Kim Tiên hậu kỳ, giam cầm pháp tắc, đối đầu mấy tên Kim Tiên, Bắc Hàn Tam Tuyệt Kim Tiên một trong.

【 Hùng Sơn 】 Kim Tiên hậu kỳ, kim chi pháp tắc, tinh thông Kiếm đạo.

Thái Ất cảnh

【 Vô Sinh đạo nhân 】 Thái Ất hậu kỳ, tinh thông Kiếm đạo, luyện thể, Minh Hàn tiên cung cung chủ, đối Thiên Đình nghe điều không nghe tuyên.

【 Trùng Linh 】 Thái Ất hậu kỳ, Phệ Kim tiên, đánh cho bị thương U Hộ.

【 U Hộ 】 Thái Ất hậu kỳ, Man Hoang Thú tộc cung phụng Chân Linh chi vương, đánh lui qua Trùng Linh.

【 Mộc Duyên 】 Thời Gian pháp tắc, Di La đại đệ tử.

【 Xi Dung 】 Thái Ất hậu kỳ, Thời Gian pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, Kỳ Ma Tử chi đồ.

【 Thạch Trảm Phong 】 Thái Ất hậu kỳ, Không Gian pháp tắc, Ma Chủ trưởng tử.

【 Hoa Kính 】 Thái Ất hậu kỳ, thôi miên pháp tắc, dễ dàng điều khiển mấy tên Thái Ất, Kim Tiên.

【 Đông Phương Bạch 】 Thái Ất hậu kỳ, mộc chi pháp tắc, có Đại La chi năng.

Đại La cảnh

【 Di La 】 Đại La hậu kỳ, Thời Gian pháp tắc.

【 Thạch Không Ngư 】 Đại La hậu kỳ, Không Gian pháp tắc, Ma Vực chi chủ, có thể so với Thời Gian Đạo Tổ.

【 Thính Thái Tuế 】 Đại La hậu kỳ, Thời Gian pháp tắc.

Đạo Tổ cảnh

【 Cổ Hoặc Kim 】 Thời Gian Đạo Tổ, Thiên Đình cổ xưa nhất Đạo Tổ.

【 Luân Hồi điện chủ 】 Luân hồi pháp tắc.

=============
Nguồn: MTC

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments