Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủNhân VậtMạnh Hạo - Ngã Dục Phong Thiên

Mạnh Hạo – Ngã Dục Phong Thiên

Mạnh Hạo, nhân vật chính trong Ngã Dục Phong Thiên, vốn là trưởng tôn Phương gia, bảy tuổi gặp cướp bị phụ mẫu đưa đến Nam Thiên tinh nuôi dưỡng, lúc phụ mẫu rời đi, một mình sinh hoạt tại Triệu quốc, vốn là thư sinh, bởi vì cơ duyên xảo hợp được Hứa Thanh đưa vào Kháo Sơn tông, trở thành truyền nhân đời thứ chín phong yêu nhất mạch.

– Xem thêm:

Thông tin

 • Tên hán: 孟浩
 • Tên hán việt: Mạnh Hạo
 • Tôn xưng: Yêu Tôn, Đệ Cửu Chí Tôn, Thương Mang Tinh Không Chi Chủ
 • Biệt danh: Phương Mộc, Đan Đỉnh Đại Sư, Kim Quang Lão Tổ, con chuột Phương Hạo ( fans gọi ), chuột con (fans gọi), Tiểu Cửu ( Đan Quỷ Xưng ), Nhất Hạo, Huyết Diện Lão Quái ( Hư Kiều Tây Mạc tu sĩ gọi )
 • Tuổi: Không thể xác định (vô số kỷ nguyên)
 • Tu vi: Siêu thoát
 • Tín niệm: Mệnh ta như yêu muốn phong thiên
 • Tông môn: Kháo Sơn tông, Tử Vận tông, Huyết Yêu tông, Hạo Nhiên tông, Thương Mang phái
 • Truyền nhân: Cửu Phong Chí Tôn, Thủy Đông Lưu , Thương Mang lão tổ…

Các mối quan hệ

 • Cha: Phương Tú Phong
 • Mẹ: Mạnh Lệ
 • Sư phụ: Đan quỷ đại sư (luyện đan), Nhất Nhiên Tử (phong thiên quyết)
 • Nghĩa phụ: Kha Vân Hải ( Tiên tông Mộng Hồi Yêu)
 • Người hộ đạo: Kháo Sơn lão tổ, ngũ đại phong yêu Thiên Bình Tử (sống chết không rõ, lưu lại hình ảnh, nếu như không chết sẽ hộ đạo Mạnh Hạo)
 • Thê tử: Hứa Thanh, Sở Ngọc Yên
 • Tỷ tỷ: Phương Du
 • Đồ đệ: Yên Nhi (Sở Ngọc Yên chuyển thế, phân thân đời thứ tư Phương Mộc thu nhận đồ đệ, Sở Ngọc Yên một đoạn tình sư đồ luyến)
 • Thú cưng: Huyết Ngao, Ngũ Gia ( con vẹt), Tam Gia (bì đống, lần đầu ra sân bị mọi người rất ghét, thích lải nhải, về sau hư hư thực thực Lôi Đế)

Thành tựu

 • Ngưng Khí: Ngưng khí tầng 13 đại viên mãn.
 • Trúc Cơ: Hoàn mỹ trúc cơ ( Cô đọng mười toà đạo đài ).
 • Kết Đan: Hoàn mỹ Kim Đan, hoàn mỹ tiên thân.
 • Nguyên Anh: Cửu sắc Nguyên Anh, nhục thân Trảm Linh.
 • Trảm Linh: Vĩnh hằng cảnh giới, nhục thân Vấn Đạo.
 • Vấn Đạo: Nửa bước Chân Tiên.
 • Chân Tiên: Chí tôn tiên, trở thành La Thiên đạo tiên.
 • Cổ Cảnh: Mở 33 ngọn hồn đăng Cổ Cảnh. Hóa yêu.
 • Đạo Cảnh: Bởi vì con đường tu hành đặc biệt biến thành một cái quá độ, có thể tùy thời bước vào, nhưng không có ý nghĩa, cho nên sẽ chỉ dừng lại tại Cổ Cảnh, thông qua Cổ Cảnh tắt đèn tăng thêm lĩnh ngộ bản nguyên khiến cho bản nguyên quy nhất, thẳng tới chí tôn, bước vào Đạo Nguyên.
 • Đạo Nguyên: Trực tiếp đại viên mãn cũng bước ra nửa bước Tổ Cảnh.
 • Tổ Cảnh: Chủ nhân Sơn Hải tinh không.

Đạo cơ

 • Giai đoạn 1: Hoàn mỹ đạo cơ ( Bị Vương gia Thủy tổ sở đoạt )
 • Giai đoạn 2: Vĩnh hằng đạo cơ chưa viên mãn ( dưới sự trợ giúp của Thủy Đông Lưu )
 • Giai đoạn 3: Vĩnh hằng đạo cơ đại viên mãn ( Dung hợp vĩnh hằng Thanh Đế quyết )
 • Giai đoạn 4:  Thương mang đạo thể ( tham khảo thân thể Thương Mang lão tổ mà cải tạo )

Cửu anh

 • Tử huyết thủy anh: Tử hải cùng huyết tiên lực ngưng tụ thành.
 • Kim anh: Đến từ Kim Ô bản linh lực, lấy luyện đan pháp, luyện ra.
 • Mộc anh: đệ cửu hải thanh mộc luyện thành.
 • Hỏa anh: Truyền lại từ Đan Quỷ bất diệt đan hỏa, Mạnh Hạo lấy bất diệt tâm, ngưng tụ thiên địa Ngũ Hành hỏa mà thành.
 • Thổ anh: Từ hàn thổ Yêu Đế bản nguyên lực hình thành thổ đồ đằng, hóa thành.
 • Phong anh: Mạnh Hạo đem một màu nạp anh đan dùng gương đồng phục chế, đến lúc 14 khỏa, cảm thụ Côn Bằng lực, luyện thành.
 • Lôi anh: Lúc Mạnh Hạo đang đối kháng với lôi kiếp cảm ngộ đến, ăn vào một màu nạp anh đan, đem lôi kiếp trong thân thể ngưng tụ mà thành.
 • Khí huyết anh: Mạnh Hạo tại Yêu Tiên Cổ tông rèn luyện nhục thân mà thành, cũng nhờ vào đó đột phá bình cảnh đạt tới nhục thân Trảm Linh.
 • Yêu anh: Tạithời điểm bái Tam Sơn thông qua vô tận yêu khí ngưng kết mà thành.
 • Trảm linh đệ nhất: Chém Bỉ Ngạn Hoa
 • Trảm linh đệ nhị: Chém tới hoàn mỹ cảnh, chém ra đạo quả
 • Trảm linh đệ tam: Trảm ma vấn đạo
 • Bản nguyên: Thần hỏa bản nguyên, lôi bản nguyên, thời gian bản nguyên

Công pháp

 • Thái Linh Kinh Ngưng Khí Quyển
 • Thái Linh Kinh Kết Đan Tàn Quyển
 • Tử Khí Đông Lai
 • Phệ Linh Kinh
 • Đạo Thần Kinh Thần Thức Quyển
 • Tuế Nguyệt Bí Pháp
 • Thôn Sơn Quyết
 • Cửu Thiên Bảo Thân Ấn
 • Ly Thần Quyết
 • Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo
 • Nhục Thân Thành Thánh
 • Huyết Yêu Đại Pháp
 • Thủy Đông Lưu Truyện Thừa Công Pháp
 • Công pháp bản nguyên: Phong Yêu Cửu Cấm
 • Thuật pháp: Yêu Phong Đệ Thập Cấm, Cấm Pháp Quy Nhất, Yêu Phong Đệ Cửu Cấm → Nhất Cấm, Súc Địa Thành Thốn, Phong Thiên Quyết…
 • Thần thông tự sáng tạo: Hắc Bạch Nhị Châu Đệ Cửu Sơn, Nhất Chỉ Nhân Quả, Chí Tôn Kiều…

Pháp bảo

 • Sơn hải giới: Siêu thoát chí bảo
 • Đồng kính: Siêu thoát chí bảo
 • Như ý ấn
 • Thí tiên kiếm
 • Phong yêu cổ ngọc
 • Lôi đỉnh

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments