Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Thứ Sáu, 22 - 09 - 2023

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủSơ LượcSơ lược Thần Đạo Đan Tôn - Cô Đơn Địa Phi

Sơ lược Thần Đạo Đan Tôn – Cô Đơn Địa Phi

Thần Đạo Đan Tôn là tiểu thuyết huyền huyễn đăng nhiều kỳ tại Qidian, tác giả Cô Đơn Địa Phi. Chủ yếu giảng thuật cường giả tuyệt thế, nhất đại đan đế Lăng Hàn trùng sinh vào một thiếu niên và bắt đầu quật khởi.

Link nghe truyện: Thần Đạo Đan Tôn

Nhân vật:

 • Lăng Hàn: Nhân vật chính, cường giả tuyệt thế, nhất đại đan đế Lăng Hàn trùng sinh vào một thiếu niên và bắt đầu quật khởi.
 • Hậu cung: Lưu Vũ Đồng + Lý Tư Thiền (song tuyệt mỹ nữ Hổ Dương học viện), Hổ Nữu (Cung chủ Côn Bằng Cung chuyển sinh), Chư Toàn Nhi (Bắc vực đệ nhất mỹ nữ), Hách Liên Tầm Tuyết (Hải tộc công chúa), Thủy Nhạn Ngọc (giảng viên Xích Thiên học viện), Loạn Tinh Nữ Hoàng (chủ nhân hậu cung, Nữ hoàng Loạn Tinh Hoàng Triều), Thiên Phượng Thần Nữ (hậu đại chân phượng), Nhu Yêu Nữ, Tống Lam, Trì Mộng Hàm.

Hệ thống tu luyện

Hằng Thiên đại lục – Hạ giới (Tiểu thế giới): mỗi cảnh giới có 9 tầng tương ứng từ tầng 1 đến tầng 9
-Luyện thể cảnh – Tụ Nguyên cảnh (10 tầng) – Dũng Tuyền cảnh – Linh Hải cảnh – Thần Thai cảnh
Từ Luyện Thể => Thần Thai: là phàm nhân tuổi thọ 100 năm
-Sinh Hoa cảnh – Linh Anh cảnh – Hóa Thần cảnh – Thiên Nhân cảnh – Phá hư cảnh
Từ Sinh Hoa => Phá Hư: thoát ly phàm thai mỗi tăng lên 1 cảnh giới nhận đc 200 năm thọ nguyên

Thần giới (Cổ giới): mỗi tăng lên 1 cảnh giới nhỏ được 10 vạn năm thọ nguyên
– Sơn Hà cảnh: 4 cảnh giới nhỏ (Tiểu – Trung – Đại cực vị – Đại viên mãn), Cực Cảnh: 5 tòa sơn hà
– Nhật Nguyệt cảnh: 4 cảnh giới nhỏ (Tiểu – Trung – Đại cực vị – Đại viên mãn), Cực Cảnh: 5 vòng Nhật Nguyệt
– Tinh Thần cảnh: 4 cảnh giới nhỏ (Tiểu – Trung – Đại cực vị – Đại viên mãn), Cực Cảnh: 5 viên Tinh Thần
– Hằng Hà: 4 cảnh giới nhỏ (Tiểu – Trung – Đại cực vị – Đại viên mãn), Cực Cảnh Hằng Hà: 1000 vạn (10 triệu) viên Tinh Thần
– Sáng Thế cảnh:4 cảnh giới nhỏ Tiểu – Trung – Đại cực vị.

Tiên Vực – toàn “Nguyên thế giới”: Thọ nguyên vô hạn
– Trảm Trần cảnh: 4 cảnh giới nhỏ (Nhất – Nhị – Tam – Tứ trảm), cực hạn của Trảm Trần là Ngũ Trảm
– Phân Hồn cảnh: 4 cảnh giới (Dương – Âm – Địa – Thiên Hồn) tương đương có 4 phần hồn, cực hạn của Phần Hồn là Cửu Hồn (9 phần hồn)
– Tiên Phủ cảnh: 5 cảnh giới (Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ Bí), Cực Hạn: Thập Nhất (11 Bí) bao gồm Lục phủ ngũ tạng
– Thăng Nguyên cảnh: 3 cảnh giới (Tiểu – Trung – Đại cực vị)
– Tiên Vương: 9 cảnh giới tương ứng từ tầng 1 đến tầng 9
– Thiên Tôn: 7 cảnh giới (Nhất Bộ => Thất Bộ)

PHẦN 2:
PHÀM CẢNH
— Thông Mạch cảnh:
+ Đả thông 12 kinh mạch chính
+ Đả thông tiếp 8 mạch ẩn: 20 mạch
+ Cực hạn của Thông Mạch: đả thông toàn mạch
— Hoán huyết cảnh:
– 5 cảnh giới nhỏ (Nhất => Ngũ Biến)
+ Cực hạn của Hoán Huyết cảnh: Lục biến
+ Cực hạn của Thiên Địa: Thất biến
— Cực Cốt cảnh:
– 5 cảnh giới nhỏ (Nhất => Ngũ Cốt)
+ Cực hạn Cực Cốt: Lục Cốt
+ Cực hạn Thiên Địa: Thất Cốt
— Minh Văn cảnh:
– 5 cảnh giới nhỏ (Nhất => Ngũ văn)
+ Cực hạn Minh Văn: Lục Văn
+ Cực hạn Thiên Địa: Thất Văn
— Khai Khiếu cảnh:
– 3 cảnh giới nhỏ (Sơ – Trung – Hậu kì): tương ứng với (9 – 18 – 27 khiếu huyệt)
– Cực hạn của Khai Khiếu cảnh có 3 cảnh giới nhỏ
+ Đệ Nhất cảnh: 36 khiếu huyệt
+ Đệ Nhị cảnh : 72 khiếu huyệt
+ Đệ Tam cảnh: 108 khiếu huyệt
– Cực hạn Thiên Địa: khai mở 360 khiếu huyệt
— Tầm Bí cảnh:
– 4 cảnh giới nhỏ (Sơ – Trung – Hậu Kì – Đại viên Mãn)

TIÊN CẢNH
— Trúc Cơ cảnh:
– 3 cảnh giới nhỏ (Nhân – Thiên – Cực cơ)
+ Phẩm chất Tiên Cơ: Đồng – Bạc – Hoàng Kim – Viễn cổ tiên cơ
— Chú Đỉnh cảnh:
– 3 cảnh giới chính (Nhân – Địa – Thiên đỉnh): Nhất => Tam đỉnh
+ Cực hạn Chú Đỉnh: Tứ đỉnh => Cửu đỉnh (Hợp nhất)
+ Cực hạn Thiên Địa: Thập Đỉnh (Hợp nhất)
+ Phẩm chất Tiên Đỉnh: Đồng – Bạc – Hoàng Kim – Lưu Ly (Nhất – Cửu thải Lưu ly), Viễn cổ tiên đỉnh
— Sinh Đan cảnh:
– 4 cảnh giới nhỏ (Sơ – Trung – Hậu – Đại viên mãn)
— Chân Ngã cảnh:
– 3 cảnh giới nhỏ (Nhất – Tam biến)
+ Cực hạn Chân Ngã: Tứ biến => Cửu biến
+ Cực hạn Thiên Địa: Thập biến
— Hóa Linh cảnh:
– Cảnh giới dựa trên Chân Ngã cảnh, tu được mấy biến, Hóa Linh cảnh tu ra bấy nhiêu Linh Thân
VD: Chân Ngã Ngũ Biến => Hóa Linh về sau cực hạn là Ngũ Biến
– Cực hạn Thiên Địa: Thập Biến (Cửu biến hợp nhất)
— Tiểu Thừa cảnh (Giáo Chủ):
– 9 cảnh giới nhỏ: Nhất Tinh => Cửu Tinh
– Cực hạn: Thập Ngũ Tinh
— Tứ Cực cảnh (Tôn Giả):
– 9 cảnh giới nhỏ: Nhất Tinh => Cửu Tinh
– Cực hạn: Thập Ngũ Tinh
— Tịch Diệt cảnh (Thánh Nhân):
– 9 cảnh giới nhỏ: Nhất Tinh => Cửu Tinh
— Chuẩn Đế:
– 9 cảnh giới nhỏ: Nhất Tinh => Cửu Tinh
— Tổ Vương cảnh (Đại Đế):
– 8 cảnh giới nhỏ: Bát Ngăn => Nhất Ngăn
+ Bát Ngăn tương ứng Đế Binh
+ Thất Ngăn, Lục Ngăn
+ Ngũ Ngăn tương ứng Đại Đế bình thường, siêu Đế Binh
+ Tứ Ngăn: Nắm giữ 1 yếu tố
+ Tam Ngăn: Dung hợp 2 yếu tố
+ Nhị Ngăn: Dung hợp 3 yếu tố
+ Nhất Ngăn: Dung hợp 4 yếu

Phân chia thế giới

 • Tiểu thế giới: Thế giới nằm trong Cổ giới
 • Cổ giới: Thế giới nằm trong vị diện
 • Nguyên thế giới: Từ sinh mệnh thạch thai ngén mà ra, chứa vô số vị diện được xưng là Nguyên Thế Giới. Chia làm Siêu Cao Đẳng Vị diện, cao đẳng vị diện, trung đẳng vị diện, cấp thấp vị diện Bốn đẳng cấp.
 • Vũ trụ: Lăng Hàn phá vỡ sinh mệnh thạch tiến đến chân chính thế giới. Bao gồm Đông – Tây – Nam – Bắc Thiên vực.

Thiết lập khác
Nguyên thế giới

 • Quốc gia đẳng cấp: Thần giới: Thiên triều, đế quốc, hoàng triều, vương triều.
 • Các loại vũ khí cấp: Binh khí, Linh khí ( Chia làm một đến mười giai ), Thần khí ( Chia làm một đến mười giai ), Chuẩn tiên khí ( Chia làm một đến mười tinh ), Tiên Khí, Thiên tôn Bảo khí
 • Kim loại đẳng cấp: Trân kim ( Một đến mười giai ), thần thiết ( Vừa đến nhị thập giai ), Chuẩn tiên kim ( Chia làm một đến mười tinh ), tiên kim ( Chỉ có chủng loại phân chia, không có đẳng cấp có khác )
 • Thiên tài đẳng cấp

  Cổ giới: Nhất tinh thiên tài, phía trên là nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh…… Thập tinh thiên tài / Vương giả ( Vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, tỷ như lấy Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong chiến nhật nguyệt cảnh nhỏ cực vị sơ kỳ ), nhất giai đến ngũ giai vương giả ( Lấy tu ra cực cảnh số lần tính toán ).
  Tiên Vực: Vương giả, Hoàng giả, đế giả, Đế Tinh, siêu cấp Đế Tinh, tiến hóa chỉ số 12

 • Nguyên thế giới sáu loại bản chất năng lượng:

  Hư tử, hằng tử, giới tử, nạp tử, hồng tử, khoa tử . Mỗi một cái vị diện thiên địa đều có Độc nhất vô nhị năng lượng ( Vị diện chi lực )

 • Sinh mệnh chỉ số:
  Sinh linh cường đại tổng hợp chỉ số, bao quát sức sống, sức chiến đấu vân vân, Mỗi một ngàn phần chính là một cái cấp bậc . Một ngàn đến bốn ngàn đối ứng trảm bụi đến thăng nguyên; Năm ngàn đến một vạn ba cặp ứng tiên Vương Cửu Trọng; Một vạn năm là Thiên tôn
 • Tiến hóa chỉ số: Đại biểu cho tăng lên sinh mệnh cấp độ tiềm lực, trị số càng cao, thì càng có thể đạt tới cao hơn sinh mệnh cấp độ. Chia làm một đến mười hai
 • Đan sư ( Thuốc ) Đẳng cấp:

  Hằng Thiên đại lục: Hoàng cấp, Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp. Mỗi cấp chia làm hạ trung thượng cực tứ phẩm.

  Thần giới: Thần cấp.

  Tiên Vực: Nhất tinh đến ngũ tinh.

 • Luyện linh đẳng cấp: Nhất luyện đến mười luyện ( Giáo chủ sừng luyện đan sư phó Tử Thành đan sư đạt tới thất luyện, một lòng bồi dưỡng được bát luyện đệ tử. Nhân vật chính đạt tới mười luyện, nhưng là sợ đả kích đến sư phụ mình, chỉ hiện ra luyện chế cửu luyện đan dược năng lực )

Tân Thế Giới

 • Các loại vũ khí cấp: Pháp khí ( Tiên đồ phía dưới: Căn bản không có người sẽ đi cho pháp khí đánh giá cấp, tiên đồ: Chia làm một đến bảy Tinh cấp ), Thánh khí, Đế binh ( Hoàng binh, Tổ Khí; Tổ Vương chuyên dụng )
 • Tiên dược đẳng cấp: Mẫu thụ phía dưới tiên dược chia làm cấp bảy, nhất tinh thấp nhất, thất tinh tối cao
 • Chú: Tiên đồ phía dưới bảo quả cũng không có giá trị quá lớn, chỉ có tiên gốc mới có thể bị từng cái thế lực trân quý; Kỳ thật rất nhiều tiên gốc là cái cây chỗ sinh quả thai nghén, mặc dù có một bộ phận công hiệu, nhưng còn lâu mới có thể cùng mẫu thụ so sánh. Theo thiên địa quy luật, một viên đại tinh bên trên nhiều nhất chỉ có thể sinh trưởng một gốc mẫu thụ, cùng cái này tinh thể cùng một nhịp thở.
 • Thiên tài đẳng cấp: Nhất tinh ( Phàm Nhân Cảnh: Cùng giai vô địch, tiên đồ: Tiểu cảnh giới bên trong vô địch ), nhị tinh ( Phàm Nhân Cảnh: Vượt một cái đại cảnh giới mà chiến, tiên đồ: Vượt một cái tiểu cảnh giới mà chiến ), tam tinh ( Phàm Nhân Cảnh: Vượt một cái đại cảnh giới bất bại, tiên đồ: Vượt một cái tiểu cảnh giới bất bại ), tứ tinh ( Phàm Nhân Cảnh: Vượt nhất giai vô địch, tiên đồ: Vượt một tiểu cảnh giới vô địch ).
 • Đan dược đẳng cấp: Phàm Nhân Cảnh ( Không cụ thể phân chia )
 • Tiên đồ: Nhất tinh đến cửu tinh
 • Đan sư đẳng cấp: Phàm Nhân Cảnh ( Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tông sư )
 • Tiên đồ: Đan đồ, đan sư ( Phân trời, , người ba cái lớn đẳng cấp, Địa cấp, Nhân cấp đan sư lại phân thượng trung hạ tam phẩm, Thiên cấp đan sư không phân phẩm giai ), Đan Thánh
 • Cấp độ cao năng lượng: Chia làm nhất tinh đến cửu tinh
 • Bốn yếu tố: Cấu thành thiên địa cơ sở yếu tố; Chia làm sáng tạo, hủy diệt, sinh mệnh, tử vong

Chúc bạn nghe truyện vui vẻ!
Sưu tầm!

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments