Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủSơ LượcSơ Lược: Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

Sơ Lược: Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhĩ Căn

Lý Thanh Hậu cùng tổ tiên Bạch gia là bạn cố tri, hắn lưu lại cho Bạch gia một cây linh hương, hứa hẹn sau này nếu đốt lên, hắn sẽ đến dẫn một tên đệ tử Bạch gia bước lên con đường tu tiên. Sau này, Bạch Tiểu Thuần đốt hương, từ đó gia nhập Linh Khê tông, bắt đầu bước lên con đường tu tiên.

 • Link nghe truyện: Youtube
 • Tác giả: Nhĩ Căn
 • Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
 • Tình trạng: Hoàn Thành
 • Nhân vật chính: Bạch Tiểu Thuần | 白小纯
 • Tên khác: Dạ Táng, Bạch Hạo, Khôi Tổ.
 • Tính cách: Thích trang bức, tâm tính không thành thục, thiện lương.
 • Vợ: Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển, Đỗ Lăng Phi, Hầu Tiểu Muội, Công Tôn Uyển Nhi.

Hệ thống tu luyện

 • Ngưng khíPhân một đến mười tầng, một tầng thấp nhất, mười tầng tối cao.
 • Trúc cơMuốn thành trúc cơ, trước hết trở thành ngưng khí mười tầng đại viên mãn. Chia làm:
  • Phàm đạo trúc cơ Cần Trúc Cơ Đan, là yếu nhất trúc cơ, nghịch thiên ngưng khí liền có thể chém giết, thọ nguyên gia tăng trăm năm, nhưng trúc cơ cùng ngưng khí vốn là hai cấp độ, một khi đến phàm đạo trúc cơ liền có thể trở thành hộ pháp một tông.
  • Địa mạch trúc cơ: Cần địa mạch khí, thành tựu địa mạch trúc cơ liền có thể trở thành cấp bậc trưởng lão một tông, địa mạch trúc cơ cần đại lượng địa mạch khí, phân một đến chín tầng địa mạch trúc cơ, chín là cực hạn, mỗi một tầng thực lực chênh lệch rất lớn, trúc cơ thành công thọ nguyên gia tăng hai trăm năm.
  • Thiên đạo trúc cơ: Thiên đạo trúc cơ cần một đạo thiên đạo khí mới có thể thành công, thực lực cần đạt chín tầng địa mạch trúc cơ lại có được một tia thiên đạo khí mới có thể trở thành thiên đạo trúc cơ, Bạch Tiểu Thuần dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một tia thiên đạo khí trở thành thiên đạo trúc cơ, thọ nguyên gia tăng năm trăm năm.
 • Kết Đan : Chỉ có người đạt địa mạch trúc cơ mới có khả năng Kết Đan, tu sĩ Kết Đan giơ tay nhấc chân đều thiên băng địa liệt, có được lớn lao thực lực, có rất ít Trúc Cơ kỳ có thể địch nổi Kết Đan.
  • Phàm đạo Kết Đan: Cấp độ phân sơ, trung, hậu, viên mãn kỳ.
  • Địa mạch Kết Đan: Cấp độ phân sơ, trung, hậu, viên mãn kỳ.
  • Thiên đạo Kết Đan: Thiên đạo Kết Đan phải đi qua thiên kiếp, thành công sẽ có càng nhiều thọ nguyên, ngang cấp ở giữa quét ngang thực lực.
 • Nguyên Anh: Đã là một cái tồn tại khác, có thể thuấn di, nghịch thiên cải mệnh… đặt ở bất kỳ một cái nào tông môn nào ở hạ du đều có thể trở thành cấp bậc lão tổ. Là nội tình của tông môn.
  • Phàm đạo Nguyên Anh: Nguyên Anh đan ( rất khó đột phá tới thiên nhân );
  • Địa đạo Nguyên Anh: Một phần thiên thú hồn ( Gồm cả Ngũ Hành, có 10% đột phá tới thiên nhân );
  • Thiên đạo Nguyên Anh: Cần Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ hành thiên nhân hồn, liền có thể thiên đạo Kết Anh.( Thiên đạo Nguyên Anh đại viên mãn nghiền ép phàm phẩm thiên nhân trung kỳ, nhưng cùng Địa phẩm thiên nhân sơ kỳ một trận chiến bất bại, khả năng đột phá tới thiên nhân là rất cao )
 • Thiên nhân: Cùng toàn bộ thiên địa dung hợp lại cùng nhau dẫn tới thiên địa lực bàng bạc, ý chí thiên nhân sau khi dung nhập thiên địa tựa như hóa thân thiên ý, muốn trở thành thiên nhân, xác suất cực nhỏ.
  • Phàm phẩm thiên nhân: Dựa vào Nguyên Anh đan trở thành tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn đột phá tới thiên nhân.
  • Địa phẩm thiên nhân: Dựa vào Ngũ hành thiên thú hồn trở thành tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn đột phá tới thiên nhân, cùng cảnh giới nghiền ép phàm phẩm thiên nhân, đối với phàm phẩm thiên nhân có cảnh giới cao hơn chút cũng có thể một trận chiến.
  • Thiên phẩm thiên nhân: Dựa vào Ngũ hành thiên nhân hồn trở thành Nguyên Anh đại viên mãn đột phá tới thiên nhân, nghiền ép cùng cảnh giới phàm phẩm, địa phẩm thiên nhân, sơ kỳ thiên phẩm thiên nhân có thể chiến địa phẩm thiên nhân hậu kỳ.
 • Bán Thần: Cấp bậc lão tổ ở thượng du Thông thiên giới, là nội tình của tông môn thượng du, có thể bằng vào sức một mình bình định một giới. Vĩnh Hằng đại lục xưng hô Bán Thần là Đại Tôn.
 • Đại Thừa ( Cũng xưng Thiên tôn ): Đỉnh phong Thông thiên giới, người thủ lăng tức là Đại Thừa, Thông Thiên Đạo Nhân xem như chuẩn Thiên tôn, sau này may mắn không chết đi vào Vĩnh Hằng đại lục, ở Tà Hoàng triều trở thành chân chính Thiên tôn, chưởng khống thiên địa lực lượng, cũng gọi Thiên tôn, ngưng tụ tự thân đạo chủng, như Thái Cổ bất tử thì Thiên Tôn bất diệt.
 • Thái Cổ: Tồn tại có thể áp đảo Thiên Tôn, là đỉnh phong ở Vĩnh Hằng đại lục, phân biệt là tam đại hoàng triều Hoàng giả, lần đầu trải qua quy tắc, hoàn toàn siêu việt Thiên Tôn, tu vi thâm bất khả trắc, có thể phục sinh Thiên Tôn, có thể đặt chân tinh không, nhưng không thể đi xa, cần thu hoạch được khí vận thế giới mới có thể đột phá, ngoài còn có nửa bước chúa tể cảnh.
 • Chúa Tể: Cần ý chí thế giới tán thành, tinh không 108 vạn giới, vì thế có phân chia mạnh yếu, kẻ yếu nhận đạo, cường giả sáng tạo đạo, nhưng cho dù là yếu nhất Chúa Tể, cũng không phải Thái Cổ có thể chống lại, mạnh yếu cách xa. Hậu kỳ tác giả dùng Kim Diệp Tử gợi ý chúa tể nhưng thật ra là bước thứ tư.
 • Tối Cường Chúa Tể: Không cần bất luận thế giới nào tán thành, hoặc là nói không có bất kỳ thế giới nào có tư cách tán thành, từ bản thân tấn thăng thành tựu chúa tể, lấy tự thân sáng tạo đạo trở thành mạnh nhất chúa tể.
 • Vĩnh hằng: Vĩnh Hằng Linh giới biết cảnh giới tối cao, cần lĩnh ngộ bản nguyên áo nghĩa Vĩnh Hằng đại thế giới, sau khi thành vĩnh hằng, liền có thể đột phá Tiên Thần Ma Quỷ Yêu phong ấn, trở thành La Thiên cảnh giới, viễn siêu bước thứ tư cực hạn.

Thế giới

 • Thông thiên thế giới: Thực tế là thế giới bên trong Khôi Tổ.

  • Thông Thiên giới: Tức Thông Thiên đại địa, Linh Khê Tông nằm ở đây.
  • Thông Thiên hải: Tại trung tâm Thông Thiên giới có một mảnh biển cả bàng bạc, biển này màu vàng, sóng lớn ngập trời, truyền thuyết trung tâm biển này, có một tòa đảo, nơi đó là lối vào thông hướng thương khung. Bao nhiêu năm rồi, vô số đại năng hạng người, muốn vượt qua mảnh biển này tiến vào đảo, nhưng lại không người thành công.
  • Thông Thiên đông, tây, nam, bắc mạch: Bốn đầu đại xuyên Thông Thiên hải.
  • Thượng du: Bốn đầu đại xuyên chính là thượng du.
  • Trung du: Thượng du đang không ngừng lan tràn, phân nhánh vì bốn đầu phân mạch, những phân mạch này, chính là trung du.
  • Hạ du: Mỗi một đầu phân mạch trung du, lại không ngừng mà lan tràn, xuất hiện bốn đầu chi mạch, những chi mạch này, chính là hạ du.
  • Mạt du: Hạ du mạch xuống chút nữa, chính là vô số mạt du.
  • Tinh Không Đạo Cực tông: Đông mạch Tu Chân giới thượng du chủ mạch, cổ tông.
  • Cửu Thiên Vân Lôi tông: Bắc mạch Tu Chân giới thượng du chủ mạch, cổ tông, đã giải tán, hiện tồn tại ở thế giới chi bảo.
  • Tinh Hà Viện, Không Hà Viện, Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện: Tinh Không Đạo Cực tông tứ đại phân viện.
  • Lạc Trần gia tộc: gia tộc tu chân ở bên trong phạm vi Linh Khê tông, người trong gia tộc có ấn ký Linh Khê tông. Sau Lạc Trần gia tộc làm phản, bị Linh Khê tông diệt tộc.
  • Thượng Cổ Linh Quật: Thời gian hình thành không rõ, trước khi chưa có Nhất U Bí Cảnh, nơi đó là đông mạch hạ du Tu Chân giới trọng yếu, phát sinh vô số lần chiến tranh, cuối cùng bị Đan Khê tông, Huyền Khê tông, Huyết Khê tông cầm giữ, sau khi Linh Khê tông quật khởi, biến thành bốn đại tông môn nắm giữ.
  • Nhất U Bí Cảnh: Vạn năm trước đột nhiên xuất hiện bên trong U Lâm châu, bên trong là một vùng phế tích, hoang tàn vắng vẻ, nhưng lại có địa mạch sát thú, sự xuất hiện của nó, đồng dạng đưa tới chiến tranh, cuối cùng bị bốn đại tông môn chiếm cứ, cộng đồng có được, trở thành thánh địa thứ hai để trúc cơ.
  • Vẫn Kiếm Thâm Uyên: Năm ngàn năm trước, có một thanh thiên ngoại đại kiếm không cách nào hình dung ( là Cổ Thiên Quân truy sát Quỷ Mẫu gãy mất kiếm ), phạm vi siêu việt trên trăm cái Linh Khê tông, ẩn chứa lực lượng làm cho tất cả mọi người kinh khủng, xuyên thấu thương khung, rớt xuống, đâm vào núi Tất Phương, kiếm khí xuyên qua U Minh, địa mạch khí dung nhập thân kiếm. Khiến cho bên trong thân kiếm tạo thành thánh địa Trúc Cơ, sản sinh ra vô số địa mạch sát thú, giết chết bọn chúng có thể thu hoạch được địa mạch khí, thu thập đủ địa mạch khí, có thể ngưng địa mạch khí dẫn, rung chuyển trong thánh địa địa mạch khí, đã bị Thiên Tôn luyện hóa.
  • Minh Hà: Do Minh Hoàng chấp chưởng, có vô số oan hồn, là thánh địa cảm ngộ của luyện hồn sư.
 • Vĩnh hằng Tiên Vực: Do ngũ đại Tiên Vực tạo thành dạng cánh hoa, ở giữa là Vĩnh Hằng hải, thực tế là Vĩnh Hằng hoa diễn hóa mà ra.
  • Tà Hoàng triều: Chiếm cứ tam đại Tiên Vực, do Tà Hoàng thống trị, vĩnh hằng chi tử Tà tổ một mạch.
  • Thánh Hoàng triều: Chiếm cứ hai đại Tiên Vực, do Thánh Hoàng thống trị, vĩnh hằng chi tử Thánh tổ một mạch.
  • Khôi Hoàng triều: Chiếm cứ một khối bán tiên vực, do Bạch Tiểu Thuần thành lập hoàng triều, vĩnh hằng chi tử Khôi tổ một mạch.
 • Vĩnh hằng đại giới: Do 108 vạn thế giới tạo thành đại giới, bao quát tiên giới ( Đã bị nghịch phàm hủy diệt ), trung tâm thì làm Vĩnh Hằng Tiên Vực.

Chúc bạn nghe truyện vui vẻ!

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments