Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủSơ LượcSơ lược: Tiên Lộ Tranh Phong - Duyên phận 0

Sơ lược: Tiên Lộ Tranh Phong – Duyên phận 0

Tiên Lộ Tranh Phong là tiểu thuyết tiên hiệp đăng nhiều kỳ tại Zongheng, được sáng tác bởi tác giả Duyên Phận 0. Tác phẩm giảng thuật chính là nam chính Đường Kiếp xuyên qua đến Tê Hà giới thu hoạch được trọng bảo Cửu Lê Huyền Binh Giám từ Hư Mộ Dương, lọt vào Thiên Thần Cung đuổi bắt, đấu trí đấu dũng tranh phong tiên lộ.

Thông tin

Giới thiệu:

Đường Kiếp là một thanh niên hiện đại vô tình xuyên không đến thế giới này. Thế giới xa lạ ấy chính là Tê Hà giới, nơi mà giữa người và người chỉ có toan tính và lợi ích. Chỉ có kẻ mạnh đạp lên kẻ yếu, không chứa chấp được những kẻ vô dụng.

Khổ nỗi Đường Kiếp chỉ là một thanh niên bình thường, không có tài năng dị bẩm, không nhặt được bí kíp ngàn năm. Hắn chỉ muốn một đời bình an, nhàn hạ. Nhưng ở đây, không có thực lực đồng nghĩa với việc bị dẫm đạp.

Hắn phải dùng máu và mồ hôi của mình để mở ra con đường tu tiên cho chính mình. Bước từng bước trên con đường đó bằng chính đôi chân và nỗ lực của mình.

“Tiên Lộ Tranh phong” là một bộ tiên hiệp rất hay, theo mình đánh giá truyện chỉ đứng sau phàm nhân về độ logic nhưng mình lại thắc mắc vì sao không có quá nhiều người biết đến như nhiều bộ truyện khác.

Nhân vật

 • Đường Kiếp: Nam chính. Bản danh Đường Kiệt, bởi vì tai họa bất ngờ xuyên qua đến Tê Hà giới Tiên Đế chuyển thế chi thân bên trên, giỏi về ngộ đạo. Không cam lòng bình thường, giỏi về mưu đồ, truy cầu tiêu dao tự tại sinh hoạt, làm người trọng tình trọng nghĩa. Tại được chứng kiến một lần tu tiên giả đấu pháp về sau quyết định nhất định phải tu tiên. Sau bái Thiên Tâm chân nhân hư mộ dương vì đại ca, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, trải qua hư mộ dương trợ giúp mở ra ngọc môn ngũ chuyển, vì tu tiên trung đẳng tư chất. Lại trải qua hư mộ dương chỉ dẫn, lần đầu trải qua trận đạo. Biết được hư mộ dương thân phận nhận lấy hư mộ dương chỗ mang trọng bảo Cửu Lê Huyền Binh giám, cũng bởi vậy lọt vào Thiên Thần Cung đuổi bắt, bởi vì hư mộ dương cái chết, lập xuống đại hoành nguyện tất diệt Thiên Thần Cung, sau bái nhập Tẩy Nguyệt phái, tu luyện binh chủ truyền thừa cách trải qua, cách trải qua người ly kinh bạn đạo là cũng, đang trợ giúp Vệ Thiên Trùng trở thành chân truyền đệ tử nhiệm vụ bên trong thu hoạch được năm thần giáo phân thân bí pháp, phân thân chủ tu pháp thuật, ngộ đạo cùng trận pháp, bản thể tiến vào binh chủ bí cảnh liên thể, nhập Tử Phủ sau bố cục diệt thiên thần, dẫn đầu Tẩy Nguyệt dạy một đường chinh phạt, mở ra tu giới chiến tranh.
 • Hứa Diệu Nhiên: Nữ chính. Lục đại phái chi Thiên Nhai Hải Các bên trong Tử Phủ kính vong ưu Chân Quân hứa quang hoa chi nữ, bồ gió huyện chủ, tính cách tùy tâm sở dục không thích ước thúc quản giáo. Bởi vì du ngoạn đến văn tâm nước cùng Đường Kiếp kết bạn lẫn nhau có hảo cảm, sau phân biệt lúc đưa tặng Đường Kiếp ngàn dặm đưa tin phù, tại bị Thiên Thần Cung đuổi bắt lúc chính thức cùng một chỗ, dục một trai một gái.
 • Thẩm Tình Đan: Nữ số hai. Tiêu Dao cung Thiếu chủ, bởi vì Tiêu Dao cung năm gần đây không đỉnh cấp tu giả tọa trấn, cho nên không cách nào siêu nhiên tại bên ngoài không phụ thuộc lục đại phái. Vì thế Tiêu Dao cung đẩy ra tiên duyên sẽ, coi là thẩm tinh đan tìm kiếm đạo lữ làm lý do quyết định Tiêu Dao cung thuộc về. Sau chọn trúng Đường Kiếp, lại bởi vì hai người mang tâm sự riêng chưa tại chỗ kết duyên mà là lập thành hôn ước lưu lại chờ ngày sau.( Bất quá tác giả đã biểu thị, tình cảm sẽ không tiếp tục xâm nhập. Cùng an như mộng tính chất đồng dạng, thuộc về tình cảm đường đi bên trên người đi đường.)
 • Hư Mộ Dương: Chớ đồi người trong nước, chớ đồi tứ đại tu tiên gia tộc chi Hư gia tam tử, Thiên Tâm cảnh chân nhân, trận đạo đại sư. Thân thăm dò Cửu Lê binh chủ Huyền Binh giám cho nên bị Thiên Thần Cung truy sát, sau bị thả vô niệm bức bách tự bạo Thiên Tâm, cùng Đường Kiếp cũng vừa là thầy vừa là bạn, là Đường Kiếp nhân sinh bên trong trọng yếu nhất chuyển hướng nhân vật. Dạy cho Đường Kiếp tiên pháp trận đạo, vì hắn mở ra ngọc môn cũng đem binh giám giao cho Đường Kiếp.
 • Y Y: Lục Ngạc hoá sinh tinh vật, tại Vệ phủ vườn hoa bị Đường Kiếp phát hiện sau dụ dỗ. Am hiểu cỏ cây thôi hóa, trời sinh liền sẽ mê trận. Cùng Đường Kiếp chung tu tâm có linh tê bí pháp, quan hệ thân mật, như là huynh muội.

Đăng cấp luyện thể

 • Thảo mộc chi thể, tu luyện có thành tựu, bách bệnh không sinh, phàm binh không thương tổn.
 • Ngọc thạch chi thể, thể chất tiến một bước tăng cường, lại từ bên ngoài cùng bên trong, liền ngũ tạng lục phủ đều có tu đến, toàn thân huyết khí tràn đầy, cử trọng nhược khinh, khí lực kéo dài, có ngọc chất kim tủy nói chuyện.
 • Kim cương chi thể, tu luyện đại thành sau thể như kim cương, liền xem như pháp bảo chặt lên đến cũng có thể ngạnh kháng.
 • Tiên linh chi thể, tự thông biến hóa, thành bất tử chi thân.
 • Đại đạo chi thể, tạm thời chưa có miêu tả

Hệ thống tu luyện

Nhân tộc:

 • Linh Đài: Phân thành Linh Tuyền, Linh Hồ, Linh Hải. Tục xưng tu tiên học đồ, không thể gọi Linh Sư, nếu không liền đi quá giới hạn.
 • Thoát Phàm: Phân thành Bách Luyện, Cửu Chuyển, Khai Thức. Tục xưng Linh Sư
 • Thiên Tâm: Phân thành Linh Hoàn, Tâm Ma, Hóa Hồn. Không tới mức đỉnh tiêm nhưng cũng thuộc dạng nhân vật lớn, là lực lượng tu tiên trung kiên của Tê Hà giới
 • Tử Phủ: Phân thành Dục Anh, Hóa Thần, Xuất Khiếu. Thuộc về cấp bậc Đại Tông Sư có thể khai tông lập phái, nhập đạo ngàn đầu Tử Phủ được xưng là Thiên Tôn
 • Tiên Đài: Phân thành Địa Tiên ( lục địa du tiên ), Chân Tiên ( vô thượng chân tiên ), Kim Tiên ( đại la kim tiên ), Thánh Tiên ( chứng đạo thánh tiên ). Tiên nhân chân chính, tu tới bước này hơn phân nửa đã phá giới, tiến về đại thiên thế giới, chưởng đạo tiên đài được xưng là Thiên Thần.

Yêu tộc

 • Thông Linh: Phân thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm. Cảnh giới tương đương với nhân tộc Linh Đài
 • Khai Trí: Phân thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm. Cảnh giới tương đương với nhân tộc Thoát Phàm
 • Hóa Hình: Phân thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm. Cảnh giới tương đương với nhân tộc Thiên Tâm
 • Phân Thần: Phân thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm. Cảnh giới tương đương với nhân tộc Tử Phủ
 • Phản Hư

Đạo:

 • Ngộ Đạo: Lĩnh ngộ đại đạo
 • Nhập Đạo: Khắc lên một dòng đạo văn có thể tính là nhập đạo.
 • Chưởng Đạo: Chưởng khống đại đạo

Phân chia thế lực

 • Tinh La Đại Thiên Thế Giới: Là đắc đạo phi thăng tiên nhân đối Tê Hà giới chỗ thế giới gọi chung, có vô số to to nhỏ nhỏ thế giới.
  • Tê Hà giới: Nhân vật chính thế giới, thuộc về một cái quần thể tinh giới cỡ nhỏ, chia làm 6 nước 59 châu, 7 hải 98 đảo. Thế lực tối cường vì tu tiên lục đại phái Tẩy Nguyệt phái, Thiên Thần Cung, Thiên Nhai Hải Các, Thiên Tình Tông, Thất Tuyệt Môn, thú luyện môn. Trong đó Tẩy Nguyệt phái cùng Thiên Tình Tông vui buồn có nhau, Thiên Nhai Hải Các cùng Thất Tuyệt Môn là đồng đảng, Thiên Thần Cung cùng thú luyện môn giao hảo.
  • Cự Linh giới: 《 Đại hoang du ký 》 Ghi chép, Tinh La đại thiên giới bên trong, có giới tên Cự Linh. Ở vào Tinh La đại thiên giới trung tâm nhất, giới nội tu người không tu linh pháp mà chủ tu huyết khí, cho nên thân thể khôi ngô, lực lớn vô cùng. Người mạnh nhất tên là Cự Linh vương.
  • Thanh Vân giới:Người, yêu cùng tồn tại một giới, lại yêu tộc tại nên giới chiếm ưu thế.
  • Huyết Hà giới:Tới gần Tê Hà giới, nguyên là Tê Hà giới một bộ phận, một vạn năm trước bị chu toàn tử dùng Hiên Viên Kiếm chém thành hai khúc. Chính là nhân yêu ma hỗn tạp chi địa, tổng cộng có bảy vực, yêu tộc chiếm thứ tư, ma tộc cư hai, nhân tộc độc chiếm một. Yêu tộc phụng huyết hà lão tổ vì tổ.
  • Minh giới: Giới này cũng không linh khí, chỉ có sát khí, người sống không cách nào tu luyện, duy có người chết mới có thể vận dụng. Cùng Hồng Mông giới là minh hữu.
 • Hồng Mông Giới: Nghe nói Hồng Mông giới bên trong cằn cỗi vô cùng, vì thế gian vùng đất nghèo nàn, là đối ứng Tinh La tồn tại. Ba ngàn năm một lần đại kiếp, từng xâm lấn qua Tê Hà giới, Cự Linh giới.

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments