Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủNhân VậtMạc Phàm - Toàn Chức Pháp Sư

Mạc Phàm – Toàn Chức Pháp Sư

Mạc Phàm, nhân vật chính trong tiểu thuyết Toàn Chức Pháp Sư được sáng tác bởi tác giả Loạn, mười lăm tuổi đăng tràng, học sinh cấp hai. Chủ tu hệ lôi, hỏa, thứ tu hệ ám ảnh, triệu hoán, phụ tu hệ không gian, thứ tu hệ thổ, hỗn độn, sở hữu hệ ác ma, mỗi hệ đều có thực lực cường đại.

Thông tin cơ bản

– Tên: Mạc Phàm – 莫凡
– Tên khác: Phạm Mặc, Phàm ca, Mạc Diệp Phàm, Đại Ma Đầu, Mạc Phàm ca ca
– Tuổi: 15 → 26
– Nghề nghiệp: Thất tinh liệp nhân đại sư
– Công chức: Thành vinh dự thủ hộ giả, thành danh dự nghị viện
– Thân phận: Thanh thiên liệp sở tiểu sư đệ, thất tinh cấp liệp nhân đại sư, phàm tuyết tân thành thành chủ, 矴 thành vinh dự thủ hộ giả, 矴 thành danh dự nghị viên, áo hoắc tư thánh học phủ vinh dự đạo sư, minh châu tháp thượng vị vinh diệu giả, thanh long thánh đồ đằng thủ hộ giả, hắc ám tứ vương chi tà thánh vương
– Vinh dự: Cổ đô hạo kiếp anh hùng, nịch chú huyền thưởng trì, thế giới học phủ chi tranh đệ nhất, mỹ đỗ toa chi lệ huyền thưởng trì, liệp sát hải vương khô lâu, đồ đằng anh hào, giải quyết hàng châu ôn dịch, sùng minh đảo diệt hắc giáo đình, hồng y chủ giáo lãnh tước trảo bộ, kích sát hắc giáo đình chưởng giáo ngô khổ, liệp sát địa trung hải song ác, bắc nguyên nguy cơ anh hùng, ngạt lang công hội chung kết giả, kích sát hồng y chủ giáo cửu anh
– Nơi ở: Bác thành → Ma đô → Phàm Tuyết Sơn
– Tốt nghiệp học viện: Trung học Thủy Lan → cao trung Thiên Lan → Minh Châu học phủ
– Sở thuộc thế lực: Phàm Tuyết Sơn, Ma đô thanh thiên liệp sở

Quan hệ nhân mạch

– Phụ thân: Mạc Gia Hưng
– Mẫu thân: ???
– Nhạc phụ: Mục Trác Vân, hắc ám vương
– Nhạc mẫu: Diệp Thường, hồng y giáo chủ Hắc Giáo Đình
– Thê tử: Mục Ninh Tuyết
– Thê tử: Diệp Tâm Hạ
– Hồng nhan: A Toa Nhị Nhã, Toa Già, Mục Nô Kiều, Ngải Đồ Đồ, Liễu Như, Tưởng Thiếu Nhứ, Đường Nguyệt, Linh Linh
– Huynh đệ: Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Diên, Mục Bạch
– Hảo hữu: Ngải Giang Đồ, Giang Dục, Hải Đế
– Thợ săn cộng tác:Linh Linh
– Tiểu đội Đồ Đằng: Linh Linh, Tưởng Thiếu Nhứ, Triệu Mãn Diên, Mục Bạch, Tống Phi Dao
– Sư phụ: Đường Nguyệt, Tiêu viện trưởng, Trảm Không ( cổ lão vương ), Bố Lan Thiếp…
– Sư tỷ: Lãnh Thanh
– Bạn học: Chu Mẫn, Hứa Chiêu Đình, Hà Vũ, Bạch Đình Đình, Đông Phương Liệt, Đinh Vũ Miên, Ngải Đồ Đồ…
– Học sinh: Tào Cầm Cầm, Bạch Hồng Phi…
– Kết bái: A Toa Nhị Nhã, Toa Già
– Hấp huyết quỷ hậu bối: Liễu Như, Bác Lạp
– Thứ nguyên thú: Hoàng Văn Thương Lang, cấp Quân Chủ
– Manh sủng: Tiểu Viêm Cơ (viêm cơ nữ thần), A Mạt Ti (con gái của Hoàng mẫu Medusa)

Năng lực

– Ma pháp tu vi: Cấm chú ma pháp sư ( Sáng tạo Pháp Thần cảnh, nửa toàn chức pháp sư, tương lai có thể đột phá đến toàn chức pháp sư ), đế vương cấp: Ác ma hệ đế vương cấp.
– Tinh thần lực: Cao giai đệ cửu cảnh đỉnh phong ( long cảm đề thăng lên chí cao giai thứ mười cảnh )
– Thiên sinh thiên phú: Trời sinh song hệ ( Ma pháp tu vi mỗi tấn thăng một cái giai tầng đều có thể thức tỉnh hai hệ )
– Thần ấn tán dương: Uy lực cơ sở tăng lên gấp hai ( hệ lôi )
– Hắc ám chúc phúc: Tất cả hệ ma pháp đều được tăng thêm 50% uy lực ( Trừ bạch ma pháp )
– Đặc thù vật chất: Hắc ám nguyền rủa dung hợp vật chất — Trớ thát dạ sát
– Hình thái: Bình thường hình thái, Thần Hỏa Diêm Vương ( Cùng Tiểu Viêm cơ hợp thể ), Đại Địa Trọng Trang ( Thổ hệ phụ hiệu đại địa huyết ước, Thổ hệ thiên chủng cấm giới ), Hắc Long Ma Võ ( Hắc long vũ trang ), Tà Thần Ác Ma ( Ác ma hệ )
– Đồ đằng dụng cụ: Tiểu nê thu trụy ( Thanh Long dụng cụ )
– Ma khí: Tiểu nê thu trụy, Ngưng Thần Hạng Liên, Ma Môi Giới
– Thứ nguyên thú: Hoàng Văn Thương Lang ( Quân chủ cấp ), mười ba con Phệ Nguyệt Bạch Lang ( Thống lĩnh cấp ), hơn sáu trăm con Bạch Văn Ma Lang cùng Bạch Sắc Cự Lang ( Cấp chiến tướng )
– Khế ước thú: Viêm Cơ nữ thần ( Đệ nhất khế ước, thiên địa thánh linh, thực lực là Đại Quân chủ ), A Mạn Ti ( Thứ hai khế ước, bản thể là Kim Đồng Medusa, thực lực là chí tôn quân chủ )
– Siêu giai triệu hoán ( Đã mở ra ): Thượng cổ ma môn chi Thiên Tộc Tinh Linh Tháp ( Siêu giai cấp một ), ám ảnh dung hợp triệu hoán thượng cổ ma môn chi Hắc Ám vị diện
– Siêu giai triệu hoán ( Chưa mở ra ): Thượng cổ ma môn chi Vạn Long Cốc ( Siêu giai cấp hai ), thượng cổ ma môn chi Vong Quốc Thú Mộ ( Siêu giai cấp ba )
– Thủ hộ đồ đằng: Thánh Vũ Chu Tước ( Đế vương cấp, Xích Điểu Kiên Hồn và Trọng Minh Thần Điểu cùng nhau niết bàn lại dung hợp ), Vạn Dặm Thanh Long ( Đế vương cấp )
– Thủ hộ cự long: Hắc Long, Thanh Long
– Tọa kỵ: Phong La Á Long, Hoàng Văn Thương Lang
– Ám ảnh hệ người hầu: Tiên Hình Ác Linh ( Thống lĩnh ), ảnh duệ trưởng giả ( Đại Quân chủ ), ảnh duệ thị vệ ( Thống lĩnh ), Ảnh Hình người ( Chiến tướng ), ảnh kỵ binh ( Chiến tướng ), ảnh võ sĩ ( Chiến tướng ), hắc ám ma vệ ( Chiến tướng ), phản nghịch ma ảnh ( Đặc thù )
– Trảm ma cụ: Không
– Khiên ma cụ: Liêm Cốt Thuẫn ( Đã hư hao ), Minh Ly Thuẫn ( Đã hư hao )
– Giày ma cụ: Huyết Thú Ngoa, Long Cốt Ngoa ( Hắc long giày )
– Áo ma cụ: Huyền Xà Ma Khải ( Độc miễn dịch ), hắc long lân khải ( Hắc long khải, trực tiếp chống cự va chạm, xé rách, vỡ nát, chấn động năng lượng. Cấm chú phía dưới nguyên tố ma pháp miễn dịch, bộ phận cấm chú miễn dịch, ma pháp miễn dịch trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần )
– Cánh ma cụ: Hôn Lê Sí ( Hắc Long Dực, nhưng ban cho bất tỉnh minh lê ngầm giới vực, trên dưới khắc chế quan hệ đem cải biến, đồng thời hắc long ma cụ rót vào hắc long đại đế long hồn, trở thành Mạc Phàm thủ hộ giả )
– Đặc thù ma cụ: Ám Tước áo choàng ( Ám ảnh khôi lỗi ), mặc đình chi thủ ( Nguyên tố công kích chuyển hóa thành lôi nguyên tố công kích, tổn thương chờ giá trị ), dung hợp găng tay ( Dung hợp pháp môn ), hắc long sừng nón trụ ( Rồng cảm giác ), hắc long giáp tay ( Nắm giữ hình ma cụ, có thể biến đổi vì quyền giáp tay cùng long trảo giáp tay, tăng cường cận thân chiến đấu lực )【 Hắc long sáo trang toàn bộ mặc lên người lúc có thể sử dụng một lần hắc long long viêm 】
– Đặc thù vật phẩm: Ngưng Hoa Tà Châu ( Ác ma hệ phụ trợ ), niệm thạch ( Tinh thần lực tu luyện phụ trợ ), ma môi giới ( Triệu hoán hệ phụ trợ )
– Linh chủng: Hồng viêm ( Linh hỏa, 2.5 Lần ), thiên quân ( Linh lôi, 2 Lần )
– Hồn chủng: Bạo quân hoang lôi ( Lớn hồn lôi, 6 Lần ), lưu tinh phi hỏa ( tiểu hồn hỏa, 5.5 Lần ), thiên địa kiếp viêm ( Tiểu Viêm cơ, 5 Lần ), liệt hà chi hỏa ( Tiểu Viêm cơ, nhỏ hồn hỏa, 4.5 Lần )
– Phệ chủng: Thổ hệ phệ chủng
– Thiên chủng: Tinh chi trần ai ( Thổ hệ tiểu Thiên loại, tứ trọng phụ hiệu: Kiên phá vỡ ( Siêu giai phụ hiệu ), đá vụn vòng, đại địa máu hẹn, Sa Chi nước ), cướp Viêm Thiên lửa ( Viêm cơ nữ thần ), nặng minh thần hỏa ( Lớn thiên hỏa, nặng minh thần điểu )
– Lĩnh vực: Bạo quân lĩnh vực ( bạo quân hoang lôi ), kiếp viêm lĩnh vực ( thiên địa kiếp viêm ), lôi hỏa song lĩnh vực, liệt hà lĩnh vực ( liệt hà chi hỏa ), phi hỏa lĩnh vực ( lưu tinh phi hỏa ), ti dạ thống trị ( ám ảnh hệ cao giai ), sa chi quốc ( tinh chi trần ai ), ác đồng ma vực ( ác ma hình thái ), lê ám giới vực ( hôn lê chi sí ).
– Thiên chủng cấm giới: Ngộ hỏa trị dũ, xúc viêm trọng sinh ( trọng minh thần hỏa ), sa chi quốc ( tinh chi trần ai )
– Sơ giai bụi sao cường hóa: Lôi hệ cấp sáu, Hỏa hệ cấp sáu, bóng đen cấp năm ( Ngầm tước áo choàng lại cường hóa cấp một, cấp sáu )
– Trung giai tinh vân cường hóa: Lôi hệ cấp năm, Hỏa hệ cấp sáu, bóng đen cấp năm, triệu hoán cấp bốn
– Cao giai tinh hà cường hóa: Lôi hệ cấp bốn, Hỏa hệ cấp bốn, bóng đen cấp bốn, triệu hoán cấp ba, không gian cấp ba
– Siêu giai Tinh Hải cường hóa: Lôi hệ cấp ba, Hỏa hệ cấp ba, bóng đen cấp ba, hỗn độn cấp ba, triệu hoán cấp ba, không gian cấp ba, Thổ hệ cấp ba
– Siêu giai siêu nhiên lực: Ám mạch, lôi huyệt, viêm tâm, ác ma huyết, không gian mục, hỗn độn đồng, nham cốt

– Ác ma hệ thực lực:
Mạc Phàm ác ma hóa sức chiến đấu ( Căn cứ tu vi vượt cấp, chí ít vượt một cái lớn cấp bậc )
Mạc Phàm thể chất ( Vật lý năng lực kháng đòn cùng năng lực khôi phục ) Cùng ma pháp kháng tính đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, cơ hồ có thể chống đỡ ngự tuyệt đại đa số độc tính
Ác ma hóa sẽ không cho Mạc Phàm bất luận cái gì tinh thần bảo hộ, nhưng tính đến trước mắt Mạc Phàm tinh thần lực đã đạt đến nhân loại đỉnh phong.
— Mạc Phàm ( Trung giai ): Ác ma Mạc Phàm miễn cưỡng có thể ép chế thống lĩnh cấp yêu ma, nhưng khó mà đánh giết thống lĩnh cấp.
— Mạc Phàm ( Cao giai ): Vừa bước vào cao giai ác ma Mạc Phàm nhưng cùng thụ thương cấp Chí Tôn quân chủ chống lại nhất thời, nhưng to lớn ma năng tiêu hao dẫn đến không lâu liền sẽ bại xuống tới ( Cố đô hạo kiếp thiên ). Theo Mạc Phàm cao giai tu vi tăng lên, có thể trình độ nhất định chống lại cấp Chí Tôn quân chủ. Bắc Nguyên nguy cơ thiên lúc ác ma Mạc Phàm có thể áp chế cấp Chí Tôn quân chủ
— Mạc Phàm ( Siêu giai ): Ác ma thực lực cùng chưa giác tỉnh hắc long đại đế tương đương, đạt tới á đế vương tiêu chuẩn, có thể trảm giết cấm chú
Theo Mạc Phàm siêu giai tu vi tăng lên, Hải yêu xâm lấn lúc hoàn toàn có năng lực đánh bại phổ thông đế vương thậm chí càng mạnh đế vương
Hiện đã phi thăng đến đế vương.

– Ác ma hóa chiến tích:
— Cự tích ngụy long ( Thống lĩnh ): Bất phân thắng bại, nhưng không muốn cùng ác ma Mạc Phàm liều mạng, bởi vậy rút lui.
— Chiểu độc thiên công ( Thống lĩnh ): Bởi vì ác ma huyết mạch không nhìn kịch độc, đem đả thương triệt thoái phía sau lui.
— Tích lô cự yêu ( Thống lĩnh ): Đem đả thương triệt thoái phía sau lui.
— Sơn phong chi thi ( Chí tôn quân chủ ): Kém chút bị ác ma Mạc Phàm cùng mấy tên siêu giai pháp sư liên thủ giết chết, nhưng bị cổ lão vương cứu đi.
— Hắc ám tử thần hài lạp ( Chí tôn quân chủ ): Mười bốn năm trước giết chết Thánh tử Văn Thái ( Diệp Tâm hạ phụ thân ), nhưng mình cũng bị trọng thương, cứ việc bị hắc ám vương chữa trị thương thế, nhưng cũng không hoàn toàn. Giết chết cấm chú pháp sư Hélder sâm sau. Tại cùng ác ma Mạc Phàm chiến đấu bên trong Mạc Phàm không địch lại, nhưng cuối cùng bị Tiểu Viêm cơ thiêu đốt sinh mệnh chỗ hạ xuống thiên kiếp chi hoàn toàn trọng thương.
— Tử thần hóa lãnh tước ( Hồng y giáo chủ ): Bị ác ma Mạc Phàm đánh bại dễ dàng, sau bị bắt, toàn bộ phe phái bị hủy diệt.
— Ai Cập thủ hộ thú Sphinx ( Chí tôn quân chủ ): Bắc Nguyên nguy cơ thiên lúc bị ác ma Mạc Phàm kích thương.
— Xà phát hạt quân quân Medusa ( Đại Quân chủ ): Bị ác ma Mạc Phàm kích thương lui lại đi.
— Tát Lãng ( Hồng y giáo chủ ): Bị không hoàn toàn ác ma hóa Mạc Phàm suýt nữa giết chết.
— Tây Triết ( Châu Á quang hệ cấm chú pháp sư ): Bị ác ma Mạc Phàm giết chết.
— Hắc long đại đế ( Đế vương ): Áp chế chưa giác tỉnh hắc long, hắc long sau khi thức tỉnh không địch lại, sau bởi vì hắc long đại đế thức tỉnh mà nửa đường kết thúc chiến đấu.
— Sa Nhân quốc Quốc quân ( Đế vương ): Bị ác ma Mạc Phàm dùng bóng đen rồng mâu ăn mòn phòng ngự sau lại bị Hắc Sắc Ma Diễm đốt đến sắp chết sau đào vong.
— Lãnh nguyệt mâu Yêu Thần ( Đế vương ): Bị ác ma Mạc Phàm đem hết tất cả vốn liếng chặt đứt triều tịch chi đuôi lui lại đi.
— Đại thiên sứ Suriel ( Bảy Đại thiên sứ dài một trong ): Bị Tà Thần ác ma ( Tà Thánh Vương ) Mạc Phàm dùng các loại cường đại thần thông đả thương, sau đó dùng viêm tru chưởng đánh thành nhiều lần chết, sau vặn phía dưới sọ chết thảm Nhật Bản.
— Đại thiên sứ Michael ( Bảy Đại thiên sứ dài một trong ): Được sáng tạo pháp Thần cảnh giới Mạc Phàm dùng mười hai hệ dung hợp cấm chú xé nát toàn bộ cánh, tại còn lại thiên sứ trưởng thỉnh cầu hạ huỷ bỏ Michael tất cả pháp lực.

Sưu tầm!

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments