Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủNhân VậtViêm Đế: Tiêu Viêm

Viêm Đế: Tiêu Viêm

Tiêu Viêm, nhân vật chính trong tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung xuất từ Thiên Tàm Thổ Đậu, cũng xuất hiện trong các tác phẩm khác như: Vũ Động Càn Khôn, Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện Chi Dược Lão Truyền Kỳ, Đại Chúa Tể và Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ.

– Link nghe truyện: Đấu Phá Thương Khung

Thông tin

 • Tên: Tiêu Viêm – 萧炎
 • Tên khác: Viêm Đế, Nham Kiêu, Dược Nham
 • Xưng hào: Viêm Đế
 • Tu vi: Đấu Đế – Chúa Tể Cảnh – Đế Cảnh
 • Cảnh giới luyện đan: Đế phẩm luyện đan đại tông sư (Đấu khí đại lục), Thánh phẩm luyện đan đại tông sư (Đại thiên thế giới)
 • Chiến hữu: Vũ Tổ (Lâm Động), Đại Chúa Tể (Mục Trần)

Hình tượng Tiêu Viêm

Mặc áo bào đen, trên mặt luôn vẻ lười nhác tiếu dung, vác nghiêng thanh đại xích màu đen. Bên ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm lộng lẫy, từ xa nhìn lại như một hỏa thần, tràn đầy uy áp không hiểu được.

Thành tựu

 • 15 tuổi bắt đầu tu luyện, trước 40 tuổi thành tựu Đấu Đế, chấn hưng gia tộc
 • Tiêu diệt Hồn Thiên Đế cứu vớt thiên hạ thương sinh
 • Chương khống 22 loại Dị hỏa
 • Tại Đại Thiên Thế giới sáng lập Vô Tận Hỏa Vực, bằng vào thuật luyện đan, ngắn ngủi mấy trăm năm trở thành thánh địa luyện đan, một siêu cấp thế lực tại Đại Thiên Thế Giới, ngang với Võ Cảnh, Kiếm Vực, Vạn Mộ Chi Địa
 • Sau 28 năm khi Thiên Tà Thần chết, tại Thương Khung Bảng lưu lại tên thật, tiến vào Chúa Tể Cảnh, cùng Vũ Tổ Lâm Động, Đại Chúa Tể Mục Trần trở thành thủ hộ giả ở Đại Thiên Thế Giới. Vô Tận Hỏa Vực cũng trở thành một trong ba đại thế lực ở Đại Thiên Thế Giới, sánh ngang với Võ Cảnh và Mục Phủ.

Quan hệ

 • Trưởng bối: Tiêu Chiến (cha), Tiêu Huyền, Tiêu Thần (tiên tổ)
 • Sư tổ: Hàn San San
 • Sư phụ: Dược Trần
 • Thân huynh đệ: Đại ca Tiêu Đỉnh, nhị ca Tiêu Lệ
 • Chỉ phúc vi hôn: Nạp Lan Yên Nhiên
 • Thê tử: Tiêu Huân Nhi, Thải Lân
 • Hồng nhan: Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Nhã Phi, Tử Nghiên
 • Con cái: Con gái Tiêu Tiêu, con trai Tiêu Lâm, cháu trai Tiêu Mạch
 • Hậu bối: Mục Trần, xưng hào Đại Chúa Tể, phủ chủ Mục Phủ, được Tiêu Viêm trợ giúp siêu thoát.
 • Bằng hữu: Lâm Động, xưng hào Võ Tổ, cảnh chủ Võ Cảnh, từng trợ giúp Mục Trần siêu thoát.

Thế lực lệ thuộc

 • Bàn Môn: Do Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia thành lập ở nội viện Già Nam học viện.
 • Tiêu Môn: Tiêu Viêm cùng nhị ca Tiêu Lệ thành lập ở Hắc Giác Vực
 • Viêm Minh: Dung hợp Luyện Dược Sư công hội, Tiêu Môn, hoàng thất Gia Mã mà thành lập, minh chủ Tiêu Viêm, Thải Lân tọa trấn (phó minh chủ)
 • Tinh Vẫn Các: Do Dược Trần và Phong tôn giả cùng nhau sáng lập, Tiêu Viêm là thiếu các chủ.
 • Thiên Phủ Liên Minh: Tinh Vẫn Các, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Đan Tháp tạo thành liên minh để chống lại Hồn Điện.
 • Vô Tận Hỏa Vực: Tiêu Viêm sáng lập tại Đại Thiên Thế Giới, giao hảo với Mục Phủ và Võ Cảnh, đối địch với Hỏa Linh Tộc, Ma Ha cổ tộc, Tà tộc vực ngoại.

Thế lực hảo hữu

 • Mục Phủ: Mục Trần thành lập tại Thiên La đại lục, hùng bá thiên hạ. Tại Đại Thiên Thế giới khu trục ngoại địch, giữ gìn hòa bình.
 • Võ Cảnh: Lâm Động thành lập Võ Cảnh.

Năng lực

 • Trang bị
  • Huyền Trọng Xích
  • Viễn Cổ Trùng Hoàng Y
  • Hỏa Lôi Tử
  • Thiên Yêu Khôi và phương pháp luyện chế
  • Bắc Vương
  • Vạn Thú Đỉnh
  • Dị Hỏa Dược Đỉnh
 • Công pháp
  • Phần Quyết
 • Đấu kỹ
  • Hấp Chưởng
  • Xuy Hỏa Chưởng
  • Bát Cực Băng
  • Bạo Bộ
  • Tử Vân Dực
  • Sư Hổ Toái Kim Ngâm
  • Diễm Phân Phệ Lãng Xích
  • Vô Danh Xích Pháp
  • Phật Nộ Hỏa Liên
  • Đế Ấn Quyết
  • Tam Thiên Lôi Động
  • Thiên Nhạn Cửu Hành Dực
  • Lục Hợp Du Thân Xích
  • Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp
  • Tam Thiên Lôi Huyễn Phân
  • Long Hoàng Cổ Giáp
  • Thiên Minh Tu La Thủ
  • Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng
  • Đại Địa Cương Viêm
  • Kim Cương Lưu Ly Thân
  • Phật Nộ Luân Hồi
  • Hoàng Tuyền Chỉ
  • Hoàng Tuyền Chưởng
  • Hoàng Tuyền Thiên Nộ
  • Viêm Chi Đế Thân
  • Viêm Huyền Bạo
  • Dị Hỏa Hằng Cổ Xích
 • Thần thông
  • Phận Nộ Đế Viêm Liên
  • Viêm Thần
 • Hồn thuật
  • Thái Nhất Hồn Quyết
  • Vô Danh Khẩu Quyết
 • Hồn kỹ: Hồn Thủ Ấn
 • Bí thuật
  • Thiên Hỏa Tam Huyền Biến
  • Thiên Đô Hỏa Ấn
  • Chân – Lộng Diễm Quyết
  • Thăng Linh
  • Tộc Văn
  • Hủy Diệt Hỏa Thể
 • Nạp giới
  • U Hải nập giới
  • Cốt Viêm giới
  • Bạch Sắc nạp giới
 • Dị hỏa: 22 loại dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa…

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments