Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủSơ LượcSơ lược Đại Chúa Tể - Thiên Tằm Thổ Đậu

Sơ lược Đại Chúa Tể – Thiên Tằm Thổ Đậu

Đại Chúa Tể là một bộ tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi Thiên Tằm Thổ Đậu, đăng lần đầu tiên tại Qidian, là phần kế tiếp của Đấu Phá Thương Khung và Võ Động Càn Khôn, cố sự giảng thuật thiếu niên Mục Trần không ngừng trưởng thành.

Thông tin cơ bản

 • Link nghe truyện: Youtube
 • Tên: Đại Chúa Tể – 大主宰
 • Tên khác: Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện, Võ Động Càn Khôn Hậu Truyện
 • Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
 • Thể loại: Huyền huyễn

Giới thiệu

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường chúa tể.
Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang Khâu, Vạn Mộ Địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên Điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.
Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh Cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm Đại Chúa Tể.

Hệ thống tu luyện

 • Cảm ứng: Cảm ứng linh khí
 • Linh động: Hấp thụ linh khí
 • Linh luân: Linh khí trong thân thể ngưng tụ thành vòng
 • Thần phách: Ranh giới tu luyện, nhận được năng lực luyện hóa thú phách.
 • Tam thiên:
  • Dung thiên: Đệ nhất trọng, có thể dung nhập thiên địa, thao túng chút thiên địa linh khí, trong lúc giơ tay nhấc chân có được phá hủy sơn nhạc lực lượng
  • Hóa thiên: Đệ nhị trọng, thần phách thoát ly nhục thể trói buộc, có thể hóa nhập giữa thiên địa, tùy thời ẩn nấp tự thân, khiến người khó mà điều tra, nhận công kích cũng có thể đem thân thể hóa nhập thiên địa, khiến thụ thương yếu bớt
  • Thông thiên: Đệ tam trọng, thần phách rời xa nhục thân, ngao du thiên địa mà bất diệt, là thông thiên.
 • Chí tôn tiểu tam nan:
  • Nhục thân: Cường hóa nhục thân.
  • Linh lực: Cường hóa linh lực
  • Thần phách: Cường hóa thần phách, cùng chia tam trọng, chỉ có trải qua tam trọng thần phách chi hỏa rèn luyện mới có thể vào Chí Tôn cảnh
 • Chí tôn:
  • Chí tôn: Cùng chia cửu phẩm, dấu hiệu là chí tôn biển cùng chí tôn pháp thân. Bước vào nó liền có thể tại đại thiên thế giới trung thành vì cường giả, cửu phẩm chí tôn tại chí tôn bên trong thuộc cường giả đỉnh cao.
  • Địa chí tôn: Địa Chí Tôn, dấu hiệu là thiên địa chi tướng phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đều có thể có vang vọng một phương kinh thiên chi danh, sức khôi phục cực kỳ mạnh mẽ
  • Chuẩn thiên chí tôn: Đại viên mãn đỉnh phong, nửa bước Thiên Chí Tôn.
  • Thiên chí tôn: Thiên Chí Tôn, mỗi phẩm lại phân sơ kỳ → Trung kỳ → Hậu kỳ, nó có thể cô đọng Thiên tôn linh thể, linh thể chính là tiêu chí.
 • Chúa Tể: Cảm ứng thế giới ý chí, triệu hoán thương khung bảng, lưu lại dòng họ thì siêu thoát Thánh phẩm, lưu lại hoàn chỉnh tính danh thì hoàn toàn siêu thoát.
  Linh lực:

 • Linh mạch: Người sở hữu linh mạch thì tốc độ tu luyện nhanh hơn thường nhân không ít. Chỉ cần bước vào Thiên Chí Tôn tu thành Thiên Tôn Linh Thể mới có thể cảm ứng được nó rõ hơn, tiến tới mới có thể đem nó luyện hóa để tự thân linh thể đạt tới viên mãn. Càng là cường hoành, một khi luyện hóa sau linh thể liền càng thần diệu.
  Thần mạch: Linh mạch cực kỳ hiếm thấy, trong ngàn vạn người mới có một người sở hữu, tuy nói có nó cũng không nhất định có thể bước vào Thiên Chí Tôn, có thể thành công tỉ lệ lại so với thường nhân cao rất nhiều.
 • Linh mạch thần thông: Thiên Tôn Linh Thể viên mãn lĩnh ngộ đông đảo thần diệu một trong, cũng là linh thể đông đảo thần diệu số một, một chút thần mạch diễn biến ra nó có thể so với tuyệt thế thần thông bên trong đỉnh tiêm cấp độ, thậm chí có thể cùng ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông so sánh.
 • Linh quyết: Chia làm Phàm cấp → Linh cấp → Thần cấp → Thái Cổ cấp, mỗi cấp lại phân hạ trung thượng tam phẩm. Chủng loại có: Công pháp, luyện thể, phòng ngự, công kích. Ngoài ra còn có thật nhiều tính nguy hiểm linh quyết, có thể sẽ đối người tu luyện tạo thành thương tổn không nhỏ, uy lực của nó cũng không thể dùng mặt ngoài đẳng cấp để phán đoán.
 • Thần thuật: Giữa thiên địa vạn pháp khó lường, thần quyết chỉ là một trong số đó, nó so thần quyết càng huyền diệu hơn. Có được các loại thần kỳ lực lượng, một khi đem khu động có thể bộc phát ra cực đoan lực lượng kinh khủng, nó liền có thể khu động loại lực lượng này thuật pháp. Phân tiểu thần thuật → đại thần thuật → chuẩn đại viên mãn thần thuật → đại viên mãn thần thuật.
 • Thần thông: Thần thuật phía trên càng thêm huyền ảo pháp = Thần thông, đối với chí tôn có quá mức xa xôi cùng cường đại. Mỗi đạo nó xuất thế đều sẽ dẫn tới vô số chí tôn điên cuồng tranh đoạt. Còn có chút kì lạ thần thông, như huyết mạch thần thông ( Đản sinh tại huyết mạch ở giữa, tại đại thiên cực hi hữu bởi vì xuất hiện xác suất cực thấp, đại đa số không có chính diện sức chiến đấu, nhưng phụ trợ lại có thể xưng thần hiệu. Chỉ có thể đối có giống nhau huyết mạch tộc nhân mới có hiệu quả, dù đối tự thân không có chỗ cực tốt lại có thể tăng lên thực lực tổng hợp, một khi tại đại quy mô trong giao chiến tất nhiên sẽ lấy được tính áp đảo thắng lợi ). Phân tiểu thần thông → đại thần thông → đại viên mãn thần thông → chuẩn tuyệt thế thần thông → tuyệt thế thần thông → ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông.
  Linh trận: Đem linh lực lấy phương pháp đặc thù hình thành cộng hưởng từ đó dẫn phát thiên địa linh khí đạt tới công thủ hiệu quả.

 • Tâm trận trạng thái: Chỉ có đến cấp ba Linh Trận Sư người mới khả năng lĩnh ngộ trạng thái, một khi lĩnh ngộ sẽ để cho bày trận người thoát khỏi mắt thường trói buộc, trực tiếp lấy tâm lược trận, linh trận quỹ tích trong lòng, tùy tâm ý mà động. Nó là một loại cơ sở, chỉ có đối với nó nắm giữ càng sâu Linh Trận Sư mới có thể lĩnh ngộ được cao thâm trạng thái, phân chia thành đê → trung → cao.
 • Tâm nhãn trạng thái: Tâm trận trạng thái nắm giữ đạt tới cao cấp trở lên cấp độ mới có thể lĩnh hội. Lấy tâm quan sát vạn vật, phân hư thái cùng thực thái tâm nhãn, hư thái có thể một chút khám phá linh trận, thực thái có thể bắt chước đối thủ bố trí linh trận.
 • Linh trận sư cảnh giới: Linh trận sư → Đại sư → Tông Sư → Đại Tông Sư → Siêu thoát Thánh phẩm.
 • Chiến trận sư: Viễn Cổ thời đại là Linh Trận Sư một cái chi nhánh, nó tại thượng cổ đại kiếp bên trong loá mắt đến cực điểm, bọn chúng thống suất vạn tộc đại quân cùng vực ngoại Tà Tộc chiến đấu tại tuyến đầu, nguyên nhân chính là như thế bọn chúng tổn thất nghiêm trọng, một chút truyền thừa đã biến mất, đại kiếp kết thúc lúc truyền thừa của nó tồn tại cực ít, nó có thể đem một chi quân đội lực lượng ngưng tụ tại lấy lên phát huy ra cực hạn nhất lực lượng, đứng đầu nhất nó như điều khiển đủ cường đại quân đoàn đủ để chống lại Thiên Chí Tôn. Chiến trận chi pháp, lấy lực ngự chi, đến hạ chi đạo, lấy tâm ngự chi, chí thượng chi đạo.
 • Chiến trận sư cảnh giới: Vạn văn ( tương đương thất phẩm chí tôn ) → 10 vạn văn ( cửu phẩm chí tôn ) → 100 vạn văn ( địa chí tôn ) → 1000 vạn văn ( thiên chí tôn, lực lượng trong nháy mắt có thể xóa sổ hạ vị diện )

Chí tôn pháp thân: Lại xưng chí tôn pháp tướng, tấn thăng chí tôn tiêu chí cùng Thiên Chí Tôn chiến lực mạnh nhất một trong, chỉ có chí tôn mới có thể ngưng luyện ra, từ đó chưởng khống thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân có được lực lượng hủy thiên diệt địa, nó tại đại thiên chia làm đủ loại khác biệt, có thể đứng hàng danh hào có 99 loại. Có thể lên bảng đều rất đáng sợ, phương pháp tu luyện đều là các thế lực bí mật bất truyền, chỉ có hạch tâm mới có tu luyện tư cách, trừ 99 loại bên ngoài còn có phổ thông pháp thân, phần lớn là bằng vào tự thân linh lực ngưng tụ không có quá nhiều năng lực đặc thù cũng liền không có tư cách lên bảng. Tà Tộc cũng có vật tương tự được xưng là Ma Tượng.

  Pháp bảo

 • Linh khí: Chia làm hạ phẩm → Trung phẩm → Thượng phẩm → Tuyệt phẩm Linh khí → Chuẩn Thần khí
 • Thần khí: Chia làm hạ phẩm Thần khí → Trung phẩm → Thượng phẩm → Tuyệt phẩm → Chuẩn Thánh vật, ngoài ra còn có giống Đại Tu Di Ma Trụ dạng này Thái Cổ hung khí
 • Thánh vật: Chia làm đê giai → Trung giai → Cao giai → Chuẩn tuyệt thế thánh vật. Có phần hiếm thấy, có được bản thân linh trí, chỗ cường đại coi như Địa Chí Tôn đều sẽ vì đó đỏ mắt
 • Tuyệt thế thánh vật: Chia làm linh phẩm → Tiên phẩm → Thánh phẩm, nó quá mức hiếm có cùng cường đại, rất nhiều Thiên Chí Tôn cũng không từng có được

Chúc bạn nghe truyện vui vẻ

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments