Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Mời MC ly cafe (Qua momo, ngân hàng...)

Trang chủSơ LượcSơ Lược: Thương Nguyên Đồ - Ngã Cật Tây Hồng Thị

Sơ Lược: Thương Nguyên Đồ – Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thương Nguyên Đồ là bộ tiểu thuyết Huyền Huyễn của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị Giảng sự về cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc kéo dài 800 năm. Liệu sẽ đến hạo kiếp của nhân tộc hay sự quật khởi chấm dứt cuộc chiến này.

Thông tin

– Link nghe truyện: Thương Nguyên Đồ
– Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
– Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
– Tình trạng: Hoàn thành (765 chương – convert)

Nhân vật chính là Mạnh Xuyên, năm nay vừa được mười lăm tuổi, chính là Đại sư huynh thuộc Đạo Viện Kính Hồ, phủ Đông Ninh.

Vợ của nam chính: Liễu Thất Nguyệt: Nữ chính, tu luyện Phượng Hoàng Thần Thể.

Hệ thống tu luyện

Nhân Tộc ( Thần Ma Thể Hệ ):

 • Phàm tục:
  • Trúc Cơ Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Nội Luyện Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Tẩy Tủy Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Thoát Thai Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Vô Lậu Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Thần Ma:
  • Bất Diệt Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Đại Nhật Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Ám Tinh Cảnh ( Phong Hầu Thần Ma ): Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Vô Gian Cảnh ( Phong Vương Thần Ma ): Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Tạo Hóa Cảnh ( Tạo Hóa Tôn Giả ): Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Hỗn Độn Cảnh ( Hỗn Độn Tôn Giả ): Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn. ( Cảnh giới mà Nam chính đột phá Tôn Giả cấp )
  • Đế Quân Cảnh ( Nguyên Sơ Đế Quân ): Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Kiếp Cảnh ( Đại Năng ): Nhất Kiếp Cảnh à Bát Kiếp Cảnh
  • Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chú Tể )

Nhục thân ( Tinh không thể hệ ): Trúc Cơ Cảnh, Kim Cương Cảnh, Thần Thông Cảnh, Bất Tử Cảnh, Tích Huyết Cảnh, Nhập Thánh Cảnh, Thần Thoại Cảnh, Độ Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp, Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể ).

Nguyên thần: Hiển Hình Cảnh, Di Vật Cảnh, Dạ Du Cảnh, Phân Thần Cảnh, Đoạt Xá Cảnh, Bất Diệt Cảnh, Thế Giới Cảnh, Độ Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp, Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

Kỹ nghệ:

 • Hợp Nhất Cảnh
 • Thể Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.
 • Ý Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.
 • Hồn Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.
 • Đạo Chi Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.
 • Pháp Vực Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành – Đỉnh Phong.
 • Động Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Thiên Địa Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Quy Tắc Cảnh: Nhất Kiếp Cảnh à Bát Kiếp Cảnh.
 • Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

Yêu tộc ( Yêu vương thể hệ / Thiên yêu thể hệ )

 • Yêu Vương / Thiên Yêu
  • Nhất Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Nhị Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Tam Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Đại Yêu Vương / Đại Thiên Yêu
  • Tứ Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Ngũ Trọng Thiên Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
 • Siêu Việt Yêu Vương / Siêu Việt Thiên Yêu
  • Yêu Thánh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Đế Quân Cảnh: Tiền Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn.
  • Kiếp Cảnh: Nhất Kiếp à Bát Kiếp
  • Vĩnh Hằng Cảnh ( Cửu Kiếp Cảnh – Chúa Tể )

Thần ma thể: Cơ Sở, Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm, Siêu Phẩm

Chúc bạn nghe truyện vui vẻ!

Bài Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Xem Thêm

Recent Comments